Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Exit zwart leiderschap

COMMENTAAR: Exit zwart leiderschap

17/03/2020 12:00

COMMENTAAR: Exit zwart leiderschap

 

WIE NIET STAAT voor iets, zal vallen voor alles. Dat is geen wet van Meden en Perzen, maar dat de eenheid binnen het vakbondswezen uit elkaar is gevallen door de recente actie van Ravaksur tegen C-47, staat als een paal boven water. Ironisch genoeg is bundeling van de vakbeweging de reden waarom Ravaksur in de jaren tachtig is opgericht.

Een verenigde vakbeweging zou veel beter de belangen van de werknemer kunnen dienen, was de gedachte. De vraag is dus waarom het feit dat C-47 niet achter de kandidatuur stond van Armand Zunder, wordt uitgevochten in Ravaksur-verband. Wat heeft een aanstelling of afwijzing van Zunder als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) te maken met het belang van de arbeiders?

Binnen Ravaksur was er al argwaan toen tijdens de vergadering waar Zunder vroeg om ondersteuning voor zijn kandidatuur als governor, Ronald Hooghart van de CLO na vijf jaar in hoogsteigen persoon verscheen. Ook Errol Snijders van de Moederbond was na lange tijd zelf aanwezig. Die twee lieten zich voorheen bij vergaderingen van Ravaksur door anderen vertegenwoordigen.

De waarschuwing werd toen al gedaan dat uitgekeken moet worden dat de voordracht van Zunder als governor van CBvS, mogelijk een bewuste actie van de president was om de vakbeweging te verdelen. Of dat de intentie was van de meesterstrateeg die Bouterse is, is niet duidelijk. Maar dat is wel gebeurd.

De C-47 die met recht de meest actieve vakcentrale genoemd mag worden onder deze regering, had namelijk al actie aangekondigd op 25 maart indien de regering niet akkoord zou gaan met het voorstel tot aanpassing van de belastingschijven. Nu C-47 geen coördinator en ook geen woordvoerder mag zijn van Ravaksur, hebben de vakcentrales CLO, PWO, Osav en Moederbond een eigen voorstel voor aanpassing ingediend. En naar verluidt doet het voorstel van de CLO, PWO, Osav en Moederbond veel minder pijn bij de regering dan die op voordracht van C-47.

Maar er is nog iets anders dat zeer pijnlijk is. Zunder stond lange tijd te boek als voorvechter van het belang van zwarte mensen. Sinds hij Berenstein het niet-ondersteunen van zijn kandidatuur als governor van CBvS zodanig aanrekent, dat met zijn ondersteuning verregaande sancties getroffen worden tegen de man, is de vraag hoe integer het zwart leiderschap van Zunder werkelijk is.

Want indien hij vierkant stond achter zijn jarenlange stokpaardje over hoe zwarte mensen meer moeten samenwerken, had hij zijn misnoegen persoonlijk met Berenstein kunnen afhandelen. Zonder het breeduit in de pers te behandelen. Dat zou het soort leiderschap tonen dat Zunder altijd heeft gepredikt. Maar dat levert alleen maar zelfrespect op, andere belangen wegen voor Zunder kennelijk zwaarder.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina