Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Ravaksur-top wijst op verraad Berenstein

Ravaksur-toppers wijzen op verradersrol collega Berenstein

10/03/2020 00:00 - Ivan Cairo

Ravaksur-toppers wijzen op verradersrol collega Berenstein

 

PARAMARIBO - De leiders van de vakcentrales PWO, CLO, De Moederbond en Osav blijven erbij dat collega Robby Berenstein van C-47 in het debacle rond de benoeming van Armand Zunder als governor bij de Centrale Bank van Suriname niet het belang van loontrekkers als prioriteit had. Ofschoon erkend wordt dat hij na een bijeenkomst van C-47 en haar lidbonden die actief zijn in de financiële sector het standpunt van die organisaties heeft verkondigd, is de rol die hij naar aanloop tot dat punt heeft gespeeld zeer dubieus. Hem wordt zelfs “verraad” van de vakbeweging verweten.

Op 2 maart hebben de voorzitters van de voornoemde vakcentrales tijdens een vergadering van het presidium van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) Berenstein afgezet als woordvoerder en coördinator van de organisatie. De C-47-leider was voor die meeting ook uitgenodigd maar hij is niet verschenen. Hij was evenmin aanwezig bij een eerdere vergadering waar hij zijn standpunt over de benoemingskwestie kon toelichten.

Tijdens een persconferentie maandag in het hoofdkantoor van De Moederbond hebben de Ravaksur-leiders chronologisch aangegeven wat zich allemaal heeft voorgedaan en achter de coulissen heeft afgespeeld vanaf het moment dat president Desi Bouterse, PWO-voorzitter Armand Zunder vroeg om de post van governor op zich te nemen tot het moment waarop het staatshoofd uiteindelijk daarvan heeft afgezien.

Behalve dat Berenstein is afgeweken van zijn initiële standpunt om de benoeming van Zunder te ondersteunen, wordt de C-47-topman onder andere kwaadsprekerij verweten. Hij zou tijdens het antecendentenonderzoek valse informatie aan de inlichtingendienst hebben verschaft over "negatieve geruchten" rond Zunder over zaken die dateren van de periode dat hij diredteur was van verzekeringsmaatschappij Self Reliance.

Toen hij die "kwaadaardige verzinsels" aan de inlichtingendienst doorspeelde was hij reeds op de hoogte dat ze niet op waarheid berustten, omdat hij al in kennis was gesteld van een schriftelijke verklaring uit 2000, ondertekend door de directeur en president-commissaris van Self Reliance, waarin is aangegeven dat er geen enkele vorderingskwestie speelde. De Ravaksur-toppers zien het als een gemiste kans voor de vakbeweging om iemand uit eigen gelederen op de hoogste post bij de Centrale Bank van Suriname te krijgen, mede door toedoen van een collega.

De enige voorwaarde die zij aan het staatshoofd hadden gesteld om Zunder te benoemen was dat hij "orde op zaken moet stellen op de bank en absoluut geen handelingen mag verrichten die verband houden met monetaire financiering". Zunders voorwaarde om de job te aanvaarden was dat hij de volle ondersteuning van de totale vakbeweging moest hebben. Toen de steun van C-47 wegviel had hij ook geen zin meer in de job, zei Zunder tijdens de persconferentie.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina