Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • VHP: Leen Suriname geen geld meer

VHP vraagt Oppenheimer Suriname geen geld meer te lenen

07/03/2020 18:04 - Ivan Cairo

VHP vraagt Oppenheimer Suriname geen geld meer te lenen

 

PARAMARIBO - De VHP heeft investeringsbank Oppenheimer & Co. Inc. gevraagd de regering-Bouterse niet meer te helpen, direct noch indirect, bij het arrangeren van leningen op de internationale kapitaalmarkt. “Wij zijn van mening dat dit niet alleen cruciaal is voor het financiële herstel van Suriname, maar ook in het belang van toekomstige verstrekkers van krediet aan ons land”, stelt de VHP in de vrijdag verstuurde brief die is ondertekend door voorzitter Chandrikapersad Santokhi en secretaris Ganeshkoemar Kandhai.

Zij voeren aan dat Suriname aan de vooravond staat van algemene verkiezingen op 25 mei aanstaande en dat de partij zich ernstige zorgen maakt over de status van de economie en staatsfinanciën. De VHP is vooral bezorgd over de staatsschuld die gestegen is tot meer dan 80 procent van het bruto binnenlands product, de kredietrating van CCC door Fitch Ratings, alsook de afname van de deviezenreserve tot een dekking van nauwelijks twee weken import wordt gesteld.

Ook wordt aangegeven dat de Surinaamse dollar systematisch in waarde is gedaald, de afgelopen maand alleen al liefst 50 procent, meldt de VHP. De betreurenswaardige financiële staat van Suriname is volgens de partij het directe gevolg van slecht bestuur, financieel wanbeheer en corruptie van de huidige regering onder leiding van de NDP, in combinatie met een ineffectieve uitvoeringscapaciteit vanwege een gebrek aan gekwalificeerde beleidsmakers en politieke interventies.

"Een voorbeeld hiervan is de illegale besteding van 25 procent van de vreemdevalutadeposito's van handelsbanken bij de Centrale Bank. Een totale ineenstorting van het bancairsysteem van het land is ternauwernood voorkomen", wordt aangegeven. Om een faillissement en een ineenstorting van het financiële stelsel te voorkomen, moeten volgens de VHP dringend stringente fiscale maatregelen worden genomen. De overheid is zich er zeer van bewust dat het punt van wanbetaling nabij is.

"Hun enige ambitie is echter om dit uit te stellen tot na de verkiezingen. Ondertussen verhoogt de regering haar uitgaven en onderhandelt ze over nog meer leningen tegen uiterst ongunstige voorwaarden." Het is, volgens de VHP, in het belang van zowel Suriname als internationale geldschieters dat een situatie van wanbetaling wordt voorkomen. Dit zal volgens de organisatie alleen worden gerealiseerd door middel van gezond economisch beleid en fiscale maatregelen.

"Het platform hiervoor zal er zijn zodra de huidige regering is vervangen door een nieuwe waarvan de VHP deel is. Tot die tijd is het van cruciaal belang, dat er geen verdere leningen worden verstrekt aan deze regering. Nieuwe leningen of schenkingen die met de huidige overheid zijn overeengekomen, zullen als dubieus worden beschouwd en de financiële en schuldenlast vergroten, waardoor geldschieters niet alleen medeverantwoordelijk zijn, maar mogelijk ook medeplichtig aan het creëren van een ondraaglijke last voor de bevolking van Suriname", stellen de twee VHP-bestuursleden in hun brief aan Oppenheimer.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina