Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘We gaan de regering aan de schandpaal nagelen’

‘We gaan de regering aan de schandpaal nagelen’

22/02/2020 09:26 - Gilliamo Orban

Een archieffoto van gepensioneerden tijdens een straatprotest.

Een archieffoto van gepensioneerden tijdens een straatprotest. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - “Liever dat wij op straat sterven zoekend naar ons geld dan dat wij als hongerige mensen in bed liggen te sterven.” Zo klinkt het motto van het actiecomité van gepensioneerden uit overheidsdienst, dat vrijdag is onthuld door Hugo Pinas (oud-districtscommissaris) tijdens een persconferentie in de vergaderzaal van de Katholieke Onderwijzers Bond aan de Burenstraat.

Het gaat om zeer ontevreden leden van de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), omdat de uitbetaling van hun achterstallige pensioen door de regering lang op zich laat wachten. Pinas benadrukt dat de misnoegde leden niet tegen het BBGO-bestuur zijn, maar juist gezamenlijk ten strijde willen trekken. Hij wees erop dat BBGO-voorzitter Renate Wouden haar uiterste best heeft gedaan om de uitbetaling van het pensioentegoed te realiseren.

Zij heeft brieven geschreven naar de regering en heeft ook via de media de regeerders verzocht om het achterstallige pensioen uit te betalen. Maar dat alles is aan dovemansoren gericht. "Het bestuur onder leiding van Wouden is ten einde raad. Ze wordt respectloos behandeld door de regering en andere ambtenaren", zei Pinas. In november 2018 is het pensioen aangepast als gevolg van de loonsverhoging van 25 procent die ambtenaren in actieve dienst en met hen gelijkgestelden in september van datzelfde jaar hebben gekregen.

Dit werkt terug tot januari 2017 zoals ook bij de actief dienende ambtenaren, maar anders dan deze groep hebben gepensioneerden voor nog geen enkele maand twk ontvangen. "Als we ons geld niet krijgen, gaan we de regering aan de schandpaal nagelen", zei Pinas. Hij doelt op het beeld van gepensioneerden die op straat protesteren, waaraan ook senioren burgers met rollators en rolstoelen meedoen. "We gaan de regering laten zien hoe immoreel ze is", zei hij.

De aanwezige gepensioneerden die de vergaderzaal redelijk goed hadden gevuld, hebben na de persconferentie gedemonstreerd hoe ze de straat op zullen gaan, mocht de regering binnenkort het geld niet uitbetalen. Vanuit het terrein van de KOB hebben ze op straat gelopen naar het gebouw van de BBGO dat op een afstand van enkele tientallen meters in dezelfde straat is gelegen. Het actiecomité heeft daar een brief, waarin wensen en grieven staan, voorgelezen aan Wouden.

Het BBGO-bestuur krijgt twee weken om met de desbetreffende autoriteiten in contact te treden om het pensioentegoed uitbetaald te krijgen. Na die termijn moet het bestuur een spoedvergadering uitschrijven om daarover verslag te doen. "Bij een negatief resultaat zal het actiecomité met voelbare acties de regering laten merken dat senioren burgers ook met harde acties hun achterstallige geld kunnen afdwingen", staat in de brief.

Hoewel Wouden zonder resultaat al meer dan een jaar lang bezig is om de uitbetaling te realiseren, heeft het volgens haar toch nut om brieven te schrijven naar de desbetreffende instanties. Zij wijst erop dat er is gevraagd om te schrijven naar onder anderen Eugène van der San, directeur van Kabinet van President, en minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Eerder zijn er geen brieven gestuurd naar deze functionarissen.

"Van der San had eerder veel betekend voor ons toen we die pensioenverhoging moesten krijgen en we hopen dat de Sozavo-minister, die belast is met het algemeen seniorenbeleid, oor heeft voor onze kwestie", zegt de voorzitter. Zij heeft eerder brieven gericht aan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en president Desi Bouterse.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen