Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Sipaliwini meest vruchtbare district

MICS-onderzoek: Sipaliwini meest vruchtbare district

20/02/2020 22:41 - Merredith Bruce

Parlementariër Dinotha Vorswijk pleit voor voorlichting over anticonceptie.

Parlementariër Dinotha Vorswijk pleit voor voorlichting over anticonceptie. Foto: Wikimedia  

PARAMARIBO - Het gemiddelde aantal kinderen dat geboren wordt in Sipaliwini is hoger dan in de overige districten. In het huishoudonderzoek Multiple Indicator Cluster Survey (Mics), dat in 2018 is uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, scoort dit district met ‘8’ landelijk het hoogste vruchtbaarheidscijfer.

Hoewel dat voor sommigen misschien 'mooi' zal klinken, duidt dit resultaat voor Abop-parlementariër Dinotha Vorswijk uit Sipaliwini op verschillende zaken. Er is dringend behoefte aan voorlichting over het gebruik van anticonceptie, is een van haar belangrijkste conclusies.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat slechts 37 procent van vrouwen tussen vijftien en 49 jaar in Sipaliwini gebruikmaakt van moderne methoden bij gezinsplanning. In de stedelijke gebieden is dit 60 procent. Het geboortecijfer onder adolescenten en tieners naar regio is voor Sipaliwini 210 per duizend en in Paramaribo vijftig per duizend.

Vorswijk stelt dat vrouwen in het binnenland veelal uit onwetendheid niet snel grijpen naar anticonceptie. Zo zouden er misvattingen spelen "... dat je bijvoorbeeld onvruchtbaar zal worden". De parlementariër vindt het daarom belangrijk dat de mensen bewust worden gemaakt, ook als het gaat om een goede gezinsplanning. 

Vorswijk merkt op dat scholing ook cruciaal is in de keuzes die vrouwen maken, maar constateert dat er hieraan nog veel schort. Door de beperkte onderwijsmogelijkheden raken de meisjes al op zeer jonge leeftijd zwanger. "Je kunt het ze eigenlijk dus niet kwalijk nemen want er valt haast niets te doen en zo geraken ze in een vicieuze cirkel."

De parlementariër heeft onlangs in verband met de campagne van Abop een inheems gebied bezocht en zag daar hetzelfde beeld. Ze meent dat het op zeer jonge leeftijd krijgen van kinderen in het binnenland "niet zozeer" te maken heeft met traditie, maar meer met armoede en ontwikkeling.

Vorswijk gelooft dat het anders zou zijn als vrouwen en meisjes daar betere toegang hadden tot onderwijs. "De meisjes willen wel naar school, maar ze hebben de steun niet of kunnen die niet krijgen, omdat de ouders geen geld hebben om de school of opvang in de stad te betalen."

Ze zegt dat, als het gaat om gezinsplanning, er ook een taak is weggelegd voor de overheid om de voorlichting te brengen naar het diepe binnenland wat nu voornamelijk door de Medische Zending gebeurt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina