Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Carl Breeveld hekelt 'minachting' parlement

Breeveld hekelt 'minachting' parlement door regering

20/02/2020 22:00 - Ivan Cairo

DOE-fractieleider Carl Breeveld ergert zich aan de constante 'minachting' van De Nationale Assemblee door de regering.

DOE-fractieleider Carl Breeveld ergert zich aan de constante 'minachting' van De Nationale Assemblee door de regering. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - DOE-fractieleider Carl Breeveld ergert zich mateloos aan "de minachting van de regering naar het parlement". Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft donderdag de openbare vergadering van het parlement afgeblazen toen de regering geen informatie kon verschaffen over de schandalen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het optreden van de regering in de nasleep daarvan.

"Het is een schande dat de president zelf bijna nooit verschijnt om de uitvoering van zijn beleid te verantwoorden, op basis van artikel 90 van de Grondwet. Daarnaast wordt de voorzitter van het parlement steeds weer in verlegenheid gebracht, omdat ze aan het slot van de behandeling van het laatste interpellatievoorstel had aangegeven dat DNA tijdens het proces van onderzoek steeds op de hoogte gesteld wil worden", zegt Breeveld tegen de Ware Tijd.

Opnieuw moest Geerlings-Simons een vergadering afblazen vanwege "wanprestatie van de regering". Ook voor regeringscoördinator in het parlement, minister Soewarto Moestadja, is het, aldus de DOE-fractieleider, "een ondankbare taak om iedere keer maar weer het falend beleid te moeten verdedigen".

Bij aanvang van de behandeling van enkele honderden naturalisaties merkte VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien op dat de regering tijdens de laatste vergadering vorge week had toegezegd dat het parlement bij de eerstkomende sessie zou worden geïnformeerd over de stand van zaken.

Eerder had Financiënminister Gillmore Hoefdraad beloofd dat hij het college schriftelijke informatie zou sturen over het kasreserveschandaal bij de CBvS. Die stukken heeft het parlement nog steeds niet ontvangen. Moestadja hield het parlement voor dat Hoefdraad op de hoogte was van de vergadering en dat hij geen bericht van verhindering van zijn collega had ontvangen.

Toen naderhand bleek dat Hoefdraad niet naar De Nationale Assemblee zou komen, besloot Geerlings-Simons de vergadering af te blazen. Zodra de regering in staat is met antwoorden te komen, zal het parlement weer vergaderen. Breeveld: "Ten slotte stoort mij de minachting van de regering naar het parlement, want steeds wordt aangegeven dat het gaat om het hoogste college van Staat, terwijl het gedrag naar het college zeer onverschillig overkomt."

Hij merkt op dat parlementariërs, van wie sommige honderden kilometers moeten afleggen, naar de vergaderingen komen, hun agenda's aanpassen, zich voorbereiden voor het DNA-werk, "om dan te merken dat dat de vergadering door onverantwoord gedrag van de regering wordt verdaagd".

De annulering van de vergadering betekent volgens Breeveld inefficiënt gebruik van de schaarse middelen van de belastingbetaler. "Tientallen personeelsleden van DNA die er moeten zijn en die eveneens lange uren maken, de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, airco's, die onnodig worden ingezet."

"Daarnaast het volk dat uitziet naar goede vergaderingen en recht heeft op degelijke debatten over het regeringsbeleid en zaken die de natie regarderen. Wanneer dit alles wordt gekapitaliseerd, dan beloopt de hele operatie miljoenen, naast het vertrappen van waarden als respect, transparantie, rechtvaardigheid en oprechtheid", aldus een zeer gebelgde DOE-fractieleider.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina