Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • In zes weken ruim drie ton muntbiljetten in omloop

In zes weken ruim drie ton muntbiljetten in omloop

19/02/2020 09:58 - Ivan Cairo

In zes weken ruim drie ton muntbiljetten in omloop

Foto: www. cbvs.sr  

PARAMARIBO - Vanaf begin 2020 tot afgelopen maandag heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS), voor SRD 334.478 aan muntbiljetten in omloop gebracht. Eind 2019 was er al SRD 520.754 in omloop, wat het totaal nu brengt op SRD 855.232. In een bekendmaking meldt het ministerie van Financiën dat het vanwege een tekort aan pasmunt heeft besloten om de in 2004 uitgegeven muntbiljetten van SRD 1,00 en SRD 2,50 in omloop te brengen.

Veel burgers hebben zich de afgelopen weken afgevraagd of de biljetten die ze van winkeliers kregen nog geldig zijn. "Deze muntbiljetten zijn nog steeds een wettig betaalmiddel, omdat deze nimmer uit de circulatie zijn gehaald", stelt Financiën. Met het in omloop brengen van de muntbiljetten is de CBvS belast en zij beschikt, aldus het ministerie, "over een navenante voorraad". Financiën benadrukt dat geen ander doel wordt nagestreefd dan te voorzien in het tekort aan pasmunten.

Volgens de econoom Steven Debipersad, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), schort er veel aan de verklaring van het ministerie. Hij merkt op dat sinds vorig jaar de schaarste aan pasmunten voelbaar was. Toch werden de muntbiljetten die in de kluizen van de Centrale Bank liggen niet in omloop gebracht, terwijl het geklaag van voornamelijk winkeliers en andere ondernemers bekend was.

Bij veel bedrijven hingen maandenlang aanplakbriefjes waarbij er aan klanten werd gevraagd zo veel mogelijk met gepast geld te betalen vanwege een tekort aan muntjes. "De verklaring wekt veel wantrouwen op", zegt Debipersad. Hij wijst erop dat de uitgifte van de muntbiljetten vooral argwaan wekt vanwege het aangetaste vertrouwen in de moederbank.

Gezien het feit dat het om iets meer dan SRD 300.000 gaat, wat een schijntje is van de totale hoeveelheid geld die in omloop is, zal de uitgifte van de muntbiljetten een te verwaarlozen inflatoir effect hebben, meent hij. Anders wordt het als de komende maanden systematisch steeds meer muntbiljetten in circulatie zouden komen. "Dan zal het wel effect hebben."

Een van de redenen waarom het papiergeld weer uit de kluis wordt gehaald, is volgens hem omdat de aanmaak van de metalen munten van SRD 1,00 en SRD 2,50 veel duurder is dan de herintroductie van muntbiljet. Volgens Debipersad zijn er zeker drie oorzaken voor het tekort aan pasmunten.

Vanwege het ongemak door het gewicht laten veel burgers ze thuis. Daarnaast zouden juweliers ze gebruiken en ook omsmelten om te verwerken in hun sieraden. Een andere oorzaak moet volgens de econoom gezocht worden in het openbaar vervoer.

Vrijwel alle buschauffeurs hebben voor hun werk veel munten nodig. De afgelopen jaren zijn steeds meer busvergunningen uitgegeven waardoor in het openbaar vervoer ook steeds meer pasmunten nodig zijn. Buschauffeurs zouden deze dus achterhouden voor hun bedrijfsvoering, wat ook bijdraagt aan de schaarste in andere sectoren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina