Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: De hamvraag

COLUMN: De hamvraag

18/02/2020 14:00

COLUMN: De hamvraag

Gerold Rozenblad  

Ik ga mij niet wagen aan schattingen. Teleurstellend, zoals Faya Pepre News met een vroeg geschoten drone-foto wilde doen voorkomen? Daar is zelfs Limbo niet mee eens. Die gaf eerlijk toe dat er behoorlijk wat mensen op de been waren. Had het meer kunnen/moeten zijn? Dat denk ik net als Limbo wel. Je kan er zoveel kanten mee op, maar waar je niet aan kan ontkomen is dat er wel een massaal protest is gekomen tegen het beleid, terwijl velen dachten dat het er niet meer van zou komen. Gewoon omdat er zoveel verdeeldheid is.

Had de vakbeweging het georganiseerd, dan was de politiek schaars gebleven en omgekeerd. Om nog te zwijgen over de politieke partijen onderling. Dus was kennelijk een 'neutrale' figuur nodig die het juiste moment uitkoos om eens een keer krachtig protest aan te tekenen. Eenmalig. En daarom begrijp ik de commotie binnen de regeringspartij niet. Het begon nog zo rustig met een vergunning die grif werd verleend (geen zorgen over de grasmat en zo) en de president die tijdens zijn persconferentie liet blijken bijna vergeten te zijn dat er een manifestatie zou zijn.

En toen kwamen de onverwachte steunbetuigingen. En moest zwaar geschut worden aangerukt om de manifestatie in allerijl aan flarden te argumenteren. Vergeefs. Je zou denken dat de waarschuwing ter harte zou worden genomen en de zaak zo gelaten zou worden. Maar nu zal en moet er gemobiliseerd worden om een nog grotere opkomst te realiseren op 24 februari. Alsof dat - en daar kom ik straks op terug - het hoofddoel zou moeten zijn wanneer burgers terecht hun beklag doen over zaken waar zij het niet eens mee zijn. 

Maar als ik NDP-er was, zou ik ondertussen behoorlijk warrig zijn geworden. Want terwijl Dubai reeds heeft aangegeven het politiek antwoord te zullen geven, geeft Limbo je wel redenen twee keer na te denken of je wel zou moeten ingaan op de oproep van Dubai. Limbo vroeg zich gisteren in Bakana Torie af wat er veranderd is met de manifestatie. Of de koersen zullen droppen en wat dies meer zij.

Hij gaf de mensen die gehoor gaven te kennen dat bewezen is hoe gemakkelijk zij op te jutten zijn. Een weldenkende NDP-er zal zich afvragen of Limbo dezelfde gedachte had toen werd opgeroepen om steun te geven aan de president bij het rechtsproces, waarbij zij samen met Haïtianen die nauwelijks wisten waarvoor zij aanwezig waren, kabaal moesten maken bij een opvoering die nog geen half uur duurde.

Meer nog kunnen zij zich afvragen wat hun aanwezigheid op 24 februari moet bewerkstelligen. Want dat zal de koers zeker ook niet doen dalen. En de weggevlogen kasreserves ook niet doen terugkeren. Of ons vrijer laten ademen onder de druk van de zich opstapelende leningen. Precies zoals gisteren daarin geen verandering bracht. Het is op dat stuk van hetzelfde laken een pak.

Maar Limbo maakte ook een belangrijke opmerking. En dat is dat niemand van de politieke partijen die aanwezig was, aangaf wat zij wel zouden doen als zij aan de macht zouden komen. En al was het slechts om die opmerking alleen, zou ik als NDP-er ondanks ik mij over zijn andere uitlatingen achter de oren zou krabben, toch aanwezig zijn.

Dubai en anderen hebben op die dag namelijk de gouden kans om goed te maken wat de oppositie heeft laten liggen en ons te vertellen wat gedaan zal worden, nu de importdekking bij de Centrale Bank gedaald is tot minder dan een maand. Wat ook de opkomst zal zijn, dat zal geen antwoord geven op de hamvraag of we straks nog zelfs aardappelen en uien te vreten zullen hebben.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina