Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'We missen financiële verantwoording'

'We missen financiële verantwoording'

13/02/2020 15:21 - Amanda Palis

Tijdens de eerste vergadering van het Algemeen Pensioenfonds in 2020 kreeg de leiding kritische vragen vanuit het publiek.

Tijdens de eerste vergadering van het Algemeen Pensioenfonds in 2020 kreeg de leiding kritische vragen vanuit het publiek. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Het Algemeen Pensioenfonds (APF) moet aan transparantie werken en vertrouwenwekkend opereren. “Wij missen de financiële verantwoording”, zegt Suniel Nandpersad als kritische burger en tevens ondernemer. Hij sprak dinsdagavond tijdens de vragen- en opmerkingenronde op de eerste openbare vergadering van het APF voor 2020.

Het fonds is wettelijk verplicht om de vergadering te houden en de aanwezigen te informeren over de stand van zaken. Waarnemend directeur Diana Bruma-Overman zegt dat van 2015 tot en met 2019 SRD 145,8 miljoen aan premie is gestort. Er zijn veel geregistreerden, maar niet veel deelnemers. "Dat wil zeggen dat mensen zich registreren, maar niet iedereen betaalt. Als je niet betaalt wil dat zeggen dat je niet deelneemt."

Dat er sprake is van enig wantrouwen, komt omdat er geen financiële rapportage wordt gepubliceerd, werd vanuit het publiek gezegd. Nandpersad: "Er staat in de Pensioenwet dat u verplicht bent jaarlijks een financieel verslag te publiceren. Waarom leef je je eigen wet niet na?"

Bruma-Overman antwoordde: "De jaarrekeningen van 2017 en 2018 liggen bij de accountant. Helaas hebben wij als APF niet de bevoegdheid om de jaarrekeningen van 2015 en 2016 te publiceren. Die ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken."

De Pensioenraad gaf toe dat zij transparanter zou moeten zijn en vooral in een periode van financieel wantrouwen hieraan moet gaan werken."We onderkennen dat wij veel meer daaraan moeten doen. We zullen er ook aan werken om vertrouwen te krijgen", zegt de ondervoorzitter van de raad, Nicole Deira op de kritiek vanuit het publiek dat het schort aan vertrouwen.

Advocaat Anoeschka Debipersad vindt het vooral zorgelijk dat er geen transparant beleid is en ook geen uitleg wordt gegeven over de beleggingen door het Pensioenfonds. "Als werkgevers en werknemers die geld storten bij APF hebben wij het recht om te weten waarin ons geld wordt belegd en hoe."

De mededeling dat het APF werkt volgens het beleggingsbeleid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) was voor velen niet geruststellend. Er kwam wel enige uitleg over de belegging van de premies. "In het eerste jaar van beleggen hebben wij vooral in de bancaire diensten, zoals termijndeposito's geïnvesteerd."

"Hierna hebben wij de richtlijnen van het CBvS opgevolgd die aangaf dat we naast deviezen ook in onderpand zouden kunnen investeren", zei de waarnemend directeur. Tot teleurstelling van het publiek kwam er geen specificatie van de investeringen in onder meer onroerend goed.

Het APF gaat werken aan de decentralisatie van zijn diensten en de indexering van de pensioenen. Bruma-Overman ziet als belangrijkste uitdaging om geregistreerde werkgevers en zelfstandigen te bewegen tot consequente betaling van hun pensioenpremies. "Wanneer we moeten uitkeren als iemand gepensioneerd is, is het hartverscheurend als we het niet kunnen doen, omdat de werkgever heeft verzuimd om de premie te betalen."

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina