Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • AANGEBODEN: Personeel Centrale Bank betreurt recente ontwikkelingen

AANGEBODEN: Personeel Centrale Bank betreurt recente ontwikkelingen

13/02/2020 11:13

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen de Centrale Bank van Suriname rakende, acht het personeel het noodzakelijk om het volgende onder de aandacht van de samenleving te brengen. Het personeel van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is zich bewust van de zeer belangrijke rol die zij vervult in de economie van Suriname.

De centrale bank heeft als moederbank een voorhoederol in het waarborgen van een solide financiële sector alsook de taak om met haar beleid bij te dragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van ons land. Door recente ontwikkelingen, die juist met zijn werkgever te maken hebben, heeft het bewustzijn voor het personeel nu een wrange smaak. Zonder inhoudelijk op deze ontwikkelingen in te gaan wenst het personeel van de Centrale Bank van Suriname aan de samenleving kenbaar te maken dat zij zelf deel uitmaakt van deze gemeenschap. Ook zij betreurt de ontwikkelingen.

Gelet op de perikelen in de afgelopen dagen en weken rondom de CBvS  en de negatieve impact daarvan niet alleen op het instituut maar meer nog op het personeel, wenst zij zich krachtig uit te spreken over haar rol en waardigheid binnen de Bank en onze samenleving. De perikelen hebben het imago en de integriteit van de CBvS beschadigd. Gesproken kan worden van een historisch dieptepunt. Een val die ongekend is sinds de oprichting van de Bank ruim 60 jaar geleden.

De Centrale Bank opende haar deuren op 1 april 1957 en ving haar werk aan op basis van de Bankwet. Deze wet is in de loop van de tijd aangepast aan de hand van veranderde omstandigheden en op basis van nieuw geformuleerde doelen en waarden. Er werken bijkans 440 Surinamers met 35 en meer dienstjaren bij de Bank. Ditzelfde personeel heeft ook meegewerkt aan de uitvoering van bijzondere projecten van de Bank, zoals de Suriname National Electronic Payment System (SNEPS) alsook de invoering van de Surinaamse dollar, significante ontwikkelingen in de geschiedenis van Suriname én voor de Centrale Bank als bankier van de Staat in het bijzonder. 

Ontwikkelingen die toen nationaal en internationaal zijn verwelkomd, ontwikkelingen waarbij het personeel mede aan de wieg heeft gestaan. Met name moet genoemd worden dat de Bank met haar deskundige en integere staf monetaire stabiliteit heeft weten te realiseren na periode van zeer hoge inflatie. Net als de samenleving wil ook het personeel meer duidelijkheid over datgene wat nu actueel is betreffende haar werkgever. Er zal hierna een periode van herstel moeten volgen. Bij dit proces zal het personeel zich over de gehele linie dienstbaar maken voor de natie, zoals zij dat altijd al heeft gedaan. 

Van de beleidsmakers verwacht het personeel dat zij de nodige/noodzakelijk maatregelen treffen die ertoe moeten leiden dat de integriteit van de CBvS wordt hersteld en dat zij onafhankelijk kan functioneren. Het personeel verwacht tevens dat acties achterwege worden gelaten die integendeel juist destructief zijn voor het imago van de CBvS, zoals nu bij de invulling van de hoogste post van Bankpresident. Intussen blijft zij het aan haar toevertrouwde werk naar eer en geweten verrichten en rekent zij erop dat door de gezamenlijke inzet het vertrouwen in onze Moederbank wordt hersteld en zij wederom een gezaghebbend instituut mag zijn.

Het personeel van de Centrale Bank van Suriname

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina