Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Nog veel te doen voor onderwijs aan doven

Nog veel te doen voor onderwijs aan doven

31/01/2020 07:11 - Tascha Aveloo

Ivan Tai-Apin.

Ivan Tai-Apin. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Wiren Meghoe straalt. Hij is duidelijk niet zenuwachtig maar juist heel erg enthousiast. Hij wil graag vertellen hoe het hem is vergaan in Nederland. Wiren, de dove Surinaamse jongen die de inspiratie is geweest voor de gelijknamige film, volgde er met sponsoring drie maanden lessen aan een van de scholen van Kentalis, een instituut dat is gespecialiseerd in ondersteuning van slechthorende en dove mensen.

Zijn ervaringen stonden woensdagavond centraal in Courtyard by Marriot. Ook is met de belanghebbenden en sympathisanten gediscussieerd over de toekomst van het onderwijs aan doven in Suriname. "Heel bijzonder is dat in Nederland is gebleken dat Wiren heel intelligent is en een heel hoog niveau heeft in gebarentaal. Alleen is zijn niveau van rekenen en taal naar Nederlandse maatstaven heel laag", vertelt Ivan Tai-Apin die met hem in Nederland was.

Het traject met Wiren begon ruim drie jaar geleden toen Tai-APin werd gevraagd om een film te maken over doven. Het hoofdpersonage was Wiren die na de Kennedyschool nergens verder kon studeren, terwijl hij een droom heeft om ICT-er te worden. De jongen vertelde woensdagavond in gebarentaal uitgebreid over zijn ervaringen in Nederland. Hij was verbaasd over de mogelijkheden voor doven in het speciaal aangepast onderwijs. Voor de doelgroep zijn er in Suriname veel minder mogelijkheden.

Er was ook veel te leren op de avond. Zo vertelde Ade Woest, docent gebarentaal van de Hogeschool Utrecht en zelf ook doof - over de enorme ontwikkelingen en vooruitgang in het Surinaamse onderwijs voor het dove kind. Toch zijn de behoeften nog erg groot. Woest vertelde dat gebarentaal universeel is, maar dat visuele ondersteuning met beeldmateriaal essentieel is. Ook zei hij dat er een speciaal systeem gebruikt wordt om schrijven en lezen, rekenen en andere vakken te leren aan doven. "Nederlands leren lezen en schrijven is essentieel zodat zij als zelfstandige kunnen werken en leven."

Na de uitleg van Wiren en Woest werd gediscussieerd over de stelling van de avond: 'Wat is nodig en wat kunnen wij doen om onze Surinaamse dove en slechthorende jongeren, de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen en ontplooien, zodat zij als volwassen mensen kunnen participeren in de maatschappij'. Veel belanghebbenden onder wie afgevaardigden van de overheid hebben aan de discussie deelgenomen.

Uit de verhalen van Wiren en Woest en de vragen uit het publiek blijkt dat er enkele struikelblokken zijn. Zo ontbreken docenten die de bijzondere karakteristieken van onderwijs aan doven en de doven psychologie begrijpen en die de kinderen op een deskundige manier kunnen optrekken naar een hoger niveau. In Nederland is onderwijs voor doven mogelijk tot op HBO-niveau.

Op de avond werd ook duidelijk dat op de lerarenopleidingen studenten niet worden aangemoedigd om te kiezen voor deze heel specialistische manier van lesgeven. Ook het ontbreken van doventolken werd besproken. In Nederland heeft een dove recht op een bepaald aantal uren bijstand van zo'n functionaris, die door de overheid betaald wordt. In Suriname is de ouderparticipatie niet optimaal. De uiteindelijk conclusie is dat er dus voor gedegen onderwijs aan doven nog veel werk te doen valt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen