Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Beheerder sportcomplex dreigt met proces

Beheerder dreigt met rechtszaak in dispuut sportcomplex

27/01/2020 18:37 - Merredith Bruce

Beheerder dreigt met rechtszaak in dispuut sportcomplex

 

PARAMARIBO - In een dispuut over het Reinier de Rooy Sportcomplex overweegt Stichting Abrabroki, Beekhuizen, Saron en Omgeving (Abso) een proces aan te spannen tegen het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Abso beheert het complex vanaf 2005, maar kreeg opdracht om uiterlijk 31 januari te ontruimen. In een open brief aan minister Lalinie Gopal heeft Abso hierover haar zorgen geuit.

Voorzitter Steven Reyme zegt dat zijn stichting enorm veel heeft geïnvesteerd in de eens beboste locatie. Er is volgens hem geen enkele reden om de overeenkomst stop te zetten. "Als wij die geploeterd hebben aan een kant worden geschoven, noem ik dat onrechtvaardig", zegt hij tegen de krant.

Zonder financiële ondersteuning van de overheid en met de weinige middelen die de stichting ter beschikking had, hebben diverse sporters en jeugdploegen zich daar ontwikkeld. De stichting vreest dat door het besluit van het ministerie tweehonderd jongens niet kunnen worden ingeschreven voor de jeugdcompetitie van de SVB.

Abso beheert het complex op basis van een overeenkomst met het ministerie. Naar verluidt heeft het ministerie de plek jaren geleden in bruikleen gekregen van een staatsbedrijf. Op zijn beurt is het terrein in bruikleen afgestaan aan Abso. De accommodatie bestaat uit een voetbal- en basketbalveld, een speeltuin en een recreatiezaal.

Nadat de organisatie het bericht ontving dat de overeenkomst niet wordt verlengd, heeft zij direct gezegd dat zij het daar niet mee eens is en om een gesprek met de minister gevraagd. Op 19 september zijn Abso-vertegenwoordigers ontvangen door de waarnemend directeur van Sportzaken, Mitchell Kisoor.

Partijen zijn "na heel goed overleg" uit elkaar gegaan, zegt Reyme. Abso deed daarna nog enkele vergeefse pogingen om de minister te bereiken en ontving tot haar verbazing op 16 januari de brief waarin Kisoor laat weten dat er ontruimd moet worden.

Hij zegt aan de krant dat het ministerie een herzien beleid heeft voor sportaccommodaties en het beheer daarvan. Daarom is gekozen voor een andere beheersstructuur bij het Reinier de Rooy sportveld. "Het ministerie zal op heel korte termijn grote investeringen daar plegen met de aanleg van een kunstgrasveld."

Kisoor vindt dat de indruk wordt gewekt alsof het ministerie het complex anders zal inzetten, maar verzekert dat de sportaccommodatie blijft bestaan. "Het terrein is nog steeds opengesteld voor omliggende scholen. We bekijken ook de mogelijkheid om het enkele dagen per week commercieel in te zetten."

Hij zegt dat met buurt- en andere organisaties wordt gesproken over een gedeelde beheersstructuur met een eigen beheerder voor elke faciliteit die daar is ondergebracht.  "Het ministerie geeft voorkeur aan organisaties met nieuwe inzichten."

Op de vraag of Abso er ook één van is, zegt Kisoor 'nee' en verwijst naar het opzeggen van de overeenkomst. Of er nog ruimte is voor overleg met de stichting, moet de minister beslissen. "Als ik kijk naar de strekking van mijn laatste brief, is de zaak zo goed als afgehandeld." Reyme hierop: "Voor ons is het niet afgehandeld. We gaan naar de rechter als het moet. Nu begint het."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina