Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Leidinggevende heeft geen invloed op burn-outklachten’

‘Leidinggevende heeft geen invloed op burn-outklachten’

26/01/2020 00:00 - Ricky Wirjosentono

Donovan Isselt

Donovan Isselt Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - Emotionele intelligentie van leidinggevende verplegenden heeft geen invloed op het kunnen managen van burn-outklachten bij hun personeelsleden. Daardoor krijgen mensen op de werkvloer toch te maken met een burn-out, concludeert Donovan Isselt die woensdag als eerste de mastergraad psychologie behaalde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Isselt deed onderzoek in drie overheidsziekenhuizen: het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Psychiatrisch Centrum Suriname en 's Lands Hospitaal. Hij legde vragenlijsten voor aan tien leidinggevenden en zevenenveertig medewerkers die werken op tien zorgafdelingen met de hoogste werkdruk.

Hij wilde nagaan in hoeverre de emotionele intelligentie van leidinggevende verplegenden van invloed is op de mate waarin personeel op de werkvloer kan omgaan met burn-outklachten. Isselt legde vragenlijsten voor aan de leidinggevenden en de medewerkers om erachter te komen hoe mensen op de werkvloer omgaan met hun emoties en burn-out.

Hij had verwacht dat hij aan de hand van de vragen heel veel burn-outklachten zou constateren. "Ik wilde de emotionele intelligentie van de leidinggevenden meten om te zien of die bijdraagt aan het effectieve management van burn-outklachten bij het personeel." De resultaten waren anders dan hij had verwacht.

De onderzoeker verklaart dat er te vaak hoge scores op domein H (faking index) werden gegeven op de vragenlijsten. "Men gaf ook vaak sociaal wenselijke antwoorden. Dat betekent dat men zegt wat de onderzoeker wil horen en niet wat men echt voelt en weet."

Burn-out is een actueel probleem binnen de verpleging. Gezondheidsinstellingen moeten aandacht besteden aan preventieve maatregelen voor burn-out klachten en stress. In een van zijn aanbevelingen adviseert Isselt dat er positieve werkuitkomsten, zoals lage werkstress en hoge werkprestatie moeten komen. 

"Er moet worden gewerkt aan het aanscherpen van de competenties in de zorginstellingen en daarbij zullen de medewerkers een toegevoegde waarde hebben bij reeds bestaande verpleegkennis om te voldoen aan veranderende zorgbehoeftes van patiënten. En ook moet de leidinggevende richting kunnen geven aan het team."

Emotionele intelligentie kan verplegenden helpen om hun eigen vaardigheden en competenties te ontwikkelen en zo de eigen en andermans emoties te managen. Wanneer leidinggevenden en andere verplegenden hun vaardigheden verbeteren, effectiever gaan werken  en betere zorg verlenen, zal er volgens Isselt meer tevredenheid zijn onder de patiënten.

Hij pleit voor kwalitatief onderzoek om diepgaand inzicht te geven in de wijze waarop leidinggevenden omgaan met emoties op de werkvloer en de strategieën die zij hanteren voor het managen van gezondheidskwesties van hun personeelsleden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina