Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Benoemingsprocedure Constitutioneel Hof gestart

Benoemingsprocedure Constitutioneel Hof in gang gezet

11/01/2020 08:26 - Ivan Cairo

Benoemingsprocedure Constitutioneel Hof in gang gezet

 

PARAMARIBO - President Desi Bouterse heeft de benoemingsprocedure voor het Constitutioneel Hof in gang gezet. Hij heeft donderdag De Nationale Assemblee per brief laten weten dat hij de voordrachten van het college heeft goedgekeurd en de kandidaten zal benoemen. Het gaat om personen die door de coalitie waren voorgedragen. De voordrachten van de oppositie zijn nog niet in behandeling genomen. Of dat nog zal gebeuren is vooralsnog onduidelijk.

Voor oppositielid Krishna Mathoera is het moeilijk in te schatten of dat nog zal gebeuren. Veel vertrouwen dat dat zal plaatsvinden heeft ze niet. "Als ik kijk naar mijn ervaring, dan kan ik concluderen van niet. Ik baseer dit op onze interpellatieverzoeken; geen één is op de agenda geplaatst. Initiatiefwetten werden ook niet op de agenda geplaatst. Ik kan niet namens de oppositie praten, maar persoonlijk vind ik het zinloos."

Zowel de voorzitter van DNA als haar regering heeft niet de wil en intentie laten zien om groter draakvlak te zoeken voor het orgaan. Deze trend van dominantie en machtsdronkenschap is ook gedemonstreerd bij de behandeling van de wet in DNA", zegt de VHP-parlementariër. Ze merkt op dat twee uren na de 26-urige marathonvergadering over de Alcoa-deal een handjevol assembleeleden de vergadering heeft bijgewoond waarbij de wet Constitutioneel Hof werd behandeld en goedgekeurd.

"De toon was toen al gezet; wij hebben de macht en wij doen het alleen. Het heeft geen zin om te polariseren. Met onwillige honden is het moeilijk hazen vangen", voegt ze eraan toe. Mathoera voert verder aan dat de energie beter gebruikt kan worden om de samenleving correct te informeren. Ze hoopt dat het Constitutioneel Hof zijn werk naar behoren doet en zich laat leiden door hoge ethische normen.

NDP-fractieleider Amzad Abdoel verbaast zich erover dat de oppositie zich beklaagd over de gang van zaken rond de voordrachten van voornoemd hof, terwijl zij gemaakte fouten bij de kandidaatstelling niet corrigeert. Niet eens een poging daartoe zou zijn gedaan. Hij constateert dat de oppositie drie weken de gelegenheid had om zaken recht te trekken, door aan te geven welke kandidaten voor welke functie bij het hof waren voorgedragen. Er dient een president en vervanger in functie te worden voorgedragen, alsook plaatsvervangende leden. Aan geen van kandidaten van de oppositie was een functie gekoppeld.

Tijdens de huishoudelijke vergadering over deze kwestie vrijdag, hebben oppositieleden met geen woord gerept over hun voordracht, waaruit Abdoel concludeert dat zij het besluit van de president hebben geaccepteerd en stilzwijgend hebben goedgekeurd. De goedgekeurde voordrachten zijn plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie Jimmy Kasdipowidjojo als voorzitter, officier van justitie Gloria Karg-Stirling als ondervoorzitter, terwijl als leden zijn voorgedragen Anoeradha Akkal-Ramautar, Magda Hoever-Venoaks en Maya Fokké- Manohar. De plaatsvervangers zijn Rinette Djokarto, Bien Sojo en Jornell Vinkwolk.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen