Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Grootste uitdaging Diakonessenhuis voor 2020

Grootste uitdaging Diakonessenhuis voor 2020

10/01/2020 08:15 - Amanda Palis

Het Diakonessenhuis.

Het Diakonessenhuis.  

PARAMARIBO - Financiering van de zorgkosten zal ook dit jaar een belangrijke rol spelen in Suriname. De ziekenhuizen houden met kunst- en vliegwerk het hoofd boven water.

De regering houdt het been stijf om de ligtarieven ook bij particuliere ziekenhuizen aan te passen, terwijl dit één van de belangrijke mogelijkheden is om de zorginstellingen financiële ademruimte te geven. "De ligdagtarieven moeten echt op de schop, want ze dateren van 2015 en zijn zeker niet meer bij de tijd", zegt Clyde Cairo, algemeen-directeur van het (particuliere) Diakonessenhuis.

Hij noemt als grootste uitdagingen voor dit jaar financiering van de zorg en het afremmen van het wegtrekken van verplegend personeel. De zorginstellingen hebben gezamelijk meerdere keren het ministerie van Volksgezondheid proberen te overtuigen van de noodzaak om de ligdagtarieven te verhogen tot een realistisch niveau.

Cairo hoopt dat dit in het nieuwe jaar eindelijk gebeurt, of dat de regering de ziekenhuizen financieel ondersteunt en haar verplichtingen tegenover de zorginstellingen regelmatig nakomt. Door de bijna precaire financiële situatie is het Diakonessenhuis niet in staat het personeel loonsverhoging te geven. "Wij zijn totaal afhankelijk van de ligdagtarieven. De overheidsziekenhuizen hebben in 2018 een loonsverhoging van 25 procent gegeven, wat leidde tot een groot verschil tussen de lonen binnen de sector", zegt Cairo.

Het gevolg is dat verpleegkundigen van de twee particuliere ziekenhuizen wegtrekken naar ziekenhuizen van de overheid, die op hun beurt vrijwel machteloos staan tegenover het vertrek van ervaren krachten naar het buitenland.

Ruth Mangroe, verpleegkundig-directeur van het Diakonessenhuis onderschrijft dit. "Sinds vorig jaar april tot nu toe zijn er meer dan vijftig verpleegkundigen naar overheidsziekenhuizen overgestapt." Mangroe denkt dat dit komt door de beloning. "Er is geen eenduidigheid in de salariëring van verpleegkundigen. Als particuliere instantie is onze grote uitdaging het bestaande personeel te behouden." Dit staat in het verpleegkundig strategisch plan.

Didi-Sja Braafheid is zorgmanager en vooral belast met de educatie en bijscholing van de verpleegkundigen "Wij willen mensen opleiden en motiveren om te blijven door het zo aantrekkelijk mogelijk voor hen te maken, bijvoorbeeld dat zij kunnen doorgroeien in hun carrière." Mangroe is blij dat de Wereldgezondheidsorganisatie 2020 heeft uitgeroepen tot jaar van de verpleegkundigen en verloskundigen en het ziekenhuis zal ook aandacht hieraan besteden. "Elk jaar tijdens de Week van Verloskundigen en meteen daarop de Week van Verpleegkundigen erkennen wij de belangrijkheid van deze groep."

Plannen om de kwaliteit van de zorg en ervaring van de cliënten te verbeteren zijn ook onderdeel van het strategisch plan van het ziekenhuis. "Binnen de afdeling Verloskundige willen wij ons vooral verdiepen in de twee landelijke protocollen en een zo uniform mogelijk behandelingsbeleid uit- voeren", zegt hoofdverloskundige Griselda van der Leeuw. Ook zij spreekt van een grote uitdaging voor 2020. "Het ziekenhuis heeft momenteel twaalf verloskundigen, maar dit is bij lange na niet genoeg om de kwaliteit die wij nastreven te garanderen. Ook bij de verloskundigen merken wij een trek naar andere ziekenhuizen."

Een andere uitdaging is volgens Magroe het creëren van voldoende opleidings- plekken voor verloskundigen. "Belangrijk is ook het toegankelijker maken voor verpleegkundigen om te kunnen doorstromen." Maar ze ziet een belemmering in de leeftijd bovengrens van 35 jaar. "Verpleegkundigen die na jaren gewerkt te hebben willen door- stromen naar de verloskundige opleiding ondervinden hierdoor vaak belemmeringen. Het optrekken van de leeftijdsgrens kan ontwikkelings- kansen voor deze doelgroep verhogen en ook worden gezien als oplossing om het tekort op nationaal niveau in te lopen.

Om te kunnen groeien in haar diensten zoals het uitbreiden van moeder- en kindzorg hoopt directeur Cairo de bouw van een hierop gericht, gespecialiseerd centrum te kunnen realiseren. Maar dan moet eerst worden voldaan aan andere voorwaarden zoals behoud van personeel en voldoende geld voor de exploitatie. "De financiering van de zorg moet op de schop als wij kwaliteit met hart willen garanderen zoals onze slogan aangeeft."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen