Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Draaideuragenten’ zijn probleem voor politie

Korpschef en bond zitten met draaideuragenten in maag

28/12/2019 06:53 - Naomi Hoever

Korpschef en bond zitten met draaideuragenten in maag

 

PARAMARIBO - Korpschef Roberto Prade en politiebondvoorzitter Raoul Hellings nemen geen blad voor de mond in hun kritiek op politieagenten die het werk niet serieus nemen. Beiden zeggen zij dat politieagenten goed verdienen en het toch laten afweten. Zo zijn er agenten die 's nachts het licht uitdoen bij politiestations om te kunnen slapen. Prade en Hellings spraken vrijdag bij de jaarafsluiting van het korps.

De korpschef zegt dat hij altijd betwist heeft dat middelen het probleem zijn bij de dienstuitvoering. Volgens hem levert de factor mens problemen op. De samenleving wordt niet goed behandeld. "Ik vraag me af of de regiocommandanten op de hoogte zijn van wat zich afspeelt bij de politiestations." Volgens de korpschef krijgt de samenleving in veel gevallen geen gehoor van politieagenten.

"In 2020 zullen wij mensen die zich misdragen, tuchtigen. Ik zal minder populair zijn. U heeft een eed afgelegd en handelt in strijd daarmee." Volgens hem wenden politieambtenaren zich tot de minister van Justitie en Politie om genade te zoeken wanneer ze zijn gerapporteerd. "Als wij ervan overtuigd zijn dat mensen gestraft moeten worden, zullen wij er niet gemakkelijk op terugkomen. Nu weet de bond het vooraf als we tuchtstraffen toepassen."

Volgens de korpschef moeten agenten die zich misdragen in het gareel worden teruggebracht. "Zoals je draaideurcriminelen hebt, heb je draaideuragenten. Ik vraag me soms af wat deze mensen nog in het korps doen. Er zijn agenten met een waslijst aan tuchtstraffen. We hebben degradatie toegepast en zelfs bevorderingen aangehouden."

Prade zegt dat er een gedoogbeleid is gevoerd waardoor het nu lastig is om iemand een silent exit te geven. Hij zegt dat het persoonlijke belang ondergeschikt moet zijn aan het korpsbelang. Bondsvoorzitter Hellings zegt dat er veel schort aan de beroepsethiek en de verantwoordelijkheid van agenten.

"Als chef van een afdeling rij ik rond. Na middernacht surveilleert geen enkele politieauto en de lichten in de bureaus zijn uit. Ze zitten te slapen in plaats van diensten te verlenen aan de samenleving." Hij noemt de opmerkingen "pijnlijk", maar ze moesten hem van het hart. Hellings stelt dat het bondsbestuur pleit voor de leden en toch wordt aan het einde van het jaar geklaagd over kerstbrood en een agenda.

"Het is niet de taak van de bond om kerstpakketten te verdelen. Het steekt als mensen hierover klagen." Bij hem kan het er niet in dat ondanks een forse salarisverhoging de beroepsethiek en verantwoordelijkheid niet op gang zijn gekomen. "U moet u beter van uw taak kwijten voordat u naar uw recht gaat zoeken. U heeft zich meer gefocust op uw rechten dan uw plichten. Maakt u een switch en verander uw houding."

Verder maakt Hellings zich zorgen over alcoholmisbruik onder de leden en de wijze waarop de samenleving wordt gediend. "U mag de burgerij sommeren, maar u moet meer fatsoensnormen in acht nemen. Wat er op straat wordt geëtaleerd is niet goed te noemen. Maakt u een ommezwaai en toon dat het anders kan. U bent in dienst van de samenleving; mensen gaan u testen. Maar u moet weerbaar zijn en met tact optreden. De bejegening naar de samenleving toe moet correct zijn."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina