Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Kerk en Staat zijn gescheiden

INGEZONDEN: Kerk en Staat zijn gescheiden

25/12/2019 08:02

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Met enige regelmaat treedt de bisschop van het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap in Suriname, de heer Karel Choennie, in de publiciteit om te spreken over onder andere berouw, heling alsmede schuld erkennen inzake de Decembermoorden zoals hij zulks wederom deed in de uitzending van Radio ABC Suriname op 15 december 2019. In dezelfde uitzending meldde Deryck Ferrier dat hij het detentiecentrum Santo Boma onacceptabel vindt voor Desi Bouterse, de huidige president van Suriname.

Op 17 december 2019 heeft Ybo Buruma, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden in NJB 2019/2774 aflevering 44, een artikel gepubliceerd inzake het vonnis van de Krijgsraad uitgesproken op 29 november 2019. Als ex-leidinggevende van de dienst Delinquentenzorg van het ministerie van Justitie en Politie wil ik melden dat er geen enkel onderscheid wordt gemaakt in luxe e.d. voor een gedetineerde als een straf onherroepelijk uitgevoerd moet worden.

Het toezicht daarop geschiedt samen met de procureur-generaal van Suriname. Geen enkele misdadiger wordt in een privéhotel geplaatst. Het is voor mij dan ook onduidelijk wat de heer Ferrier (die ik overigens als een integere persoon ken) met zijn statement heeft bedoeld. De gepleegde moorden zijn op geen enkele wijze goed te praten, zoals pater Antonius te Dorsthorst (pater Toon) bij verschillende gelegenheden heeft verkondigd. Ligt de bisschop wel op dezelfde lijn met deze geestelijke?

In bijvoorbeeld Santo Boma waren tijdens mijn leiding zelfs personen opgesloten die (met wetenschappelijke titels) gepromoveerd waren! Enkele militairen van "De groep van 15" waren eveneens daar gedetineerd. Zoals bekend heeft Suriname diverse gevangenissen en huizen van bewaring. Waar de bisschop wellicht aan voorbijgaat, is dat heel veel nabestaanden, enkelen uitgesloten, volstrekt niet over berouw en verzoening willen praten. Dat zou wellicht wel mogelijk zijn als de (dader)s hun straf hebben uitgezeten.

Overigens is het vonnis nog niet definitief omdat er verzet is aangetekend, anders zouden Bouterse e.a. reeds op 13 december 2019 definitief zijn veroordeeld. Geen enkel ander rechtsmiddel blijft over als op het verzet door de rechtbank is geoordeeld. Zulks zal natuurlijk binnenkort geschieden! Dat sommigen in de samenleving het nog hebben over gratie, laat ik in het midden omdat ik niet precies weet welke procedure hierbij gevolgd moet worden.

Het is beter als Bouterse zijn functie onmiddellijk neerlegt. In het artikel van Y. Buruma wordt aangegeven dat Bouterse de enige president op de wereld is die tijdens zijn eigen bewind wordt gevonnist. Het aanzien van ons land is hierdoor behoorlijk geschonden! Dat er nog aanhangers zijn die hem blijven adoreren, is onbegrijpelijk en zelfs verontrustend te noemen.

Omdat Suriname een religieus land is, moeten religieuze waarden en normen gescheiden blijven van wetten en regels om beïnvloeding van de onpartijdige en onafhankelijke rechtspraak te voorkomen zoals zulks in internationale verdragen is opgenomen. Bovendien kennen we in Suriname het principe van de scheiding der machten en is ons rechtssysteem volgens het concordantiebeginsel gelieerd aan de Nederlandse - omdat het veelal daarvan is overgenomen.

De beïnvloeding door geestelijke gezagsdragers is in de zaak van de Decembermoorden op geen enkele wijze nodig. Zeker niet voor een crimineel die thans zowel in Nederland als in Suriname is veroordeeld. Hopelijk zullen de verkiezingen in 2020 het politieke landschap veranderen. Want dat er zoveel curieuze zaken plaatsvinden in zo'n klein land is wel opmerkelijk! Rest mij nog u vredige kerstdagen te wensen en een voorspoedig maar vooral gezond 2020.

Robby Roeplall

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina