Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Krutu voor standaardisatie natuurgeneeskunde

Krutu voor standaardisatie natuurgeneeskunde

22/12/2019 09:13 - Amanda Palis

Krutu voor standaardisatie natuurgeneeskunde

 

PARAMARIBO - Er wordt al jarenlang van verschillende kanten op aangedrongen om natuur geneeswijzen in Suriname te standaardiseren en te erkennen. In verband hiermee heeft Amazone Conservation Team (ACT) in november een peiling gehouden met de ongeveer negen dorpen met 27 natuurgenezers binnen haar werkgebied.

Tijdens een krutu hebben ACT-vertegenwoordigers met inheemsen gesproken over de verdere ontwikkeling van hun traditionele geneeskundige praktijken tot zelfstandige operaties door middel van standaardisering. "Successen en uitdagingen van de vertegenwoordigde praktijken werden gedeeld. Het is de bedoeling dat de gemeenschappen gaan nadenken en geïnspireerd raken om deze natuurschatten verder te ontwikkelen", zegt Romano Jalimsingh van ACT.

Volgens hem staan de inheemsen wel open voor het idee, maar het proces is nog in een pril stadium. "Wat men vanuit de traditionele praktijken wil, is erkenning door de samenleving en vergoeding van diensten, vooral als de overheid in haar beleid naast de westerse ook de traditionele gezondheidssystemen gaat opnemen." ACT ondersteunt de traditionele medische sector en beschouwt standaardisering als een goed begin van structurering.

"Standaardisatie zorgt dat er consistentie is in de behandeling van ziektes aan aandoeningen", zegt Jalimsingh. Volgens hem scheidt dit proces de natuurgenezers die hun vak verstaan van de 'onbevoegden'. De kennisdragers kunnen daarddoor groeien in hun vak. Een ander mogelijk positief neveneffect van standaardisering is volgens hem dat ziektekostenverzekeraars de behandeling door natuurgenezers kunnen opnemen in hun pakket.

In 2017 hebben Suriname en India een conferentie voor tradtionele medische systemen gehouden, begeleid door het ministerie van Volksgezondheid. Veel kennisdragers van traditionele geneeskunde van uiteenlopende culturen hebben hieraan deelgenomen. Ook ACT heeft deze conferentie ondersteund en haar eigen krutu sluit hierop goed aan.

Hoe de standaardisatie eruit zou moeten zien is niet alleen voor de traditionele genezers een vraag, maar voor meerdere personen en groepen. Jalimsingh: "Het zal gedetailleerd uitgelegd moeten worden wanneer de standaarden zijn vastgesteld. We moeten erbij stilstaan dat we in Suriname verschillende culturele groepen hebben met elk hun eigen traditionele medicinale kennis. De standaarden moeten dus voor alle groepen toepasbaar zijn."

Voor ACT is het essentieel dat de kennis van de traditionele genezers niet verloren gaat. Daarom faciliteert de organisatie de gemeenschappen ook om hun kennis over te dragen. "Wat voor ons vooral belangrijk is, is dat de gemeenschappen die deze kennis hebben voortgebracht er als eerste van profiteren wanneer er inkomsten uit zullen voortvloeien. Wij willen de tribale gemeenschappen zodanig begeleiden dat zij inspraak hebben in de ontwikkeling van hun sector", aldus Jalimsingh.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen