Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • NDP valt zwaar terug door strafvonnis Bouterse

Opiniepeiling OPS: NDP valt zwaar terug door strafvonnis Bouterse

16/12/2019 00:00 - Ivan Cairo

Opiniepeiling OPS: NDP valt zwaar terug door strafvonnis Bouterse

 

PARAMARIBO - Indien er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zou ruim de helft van de kiezers die in 2015 op de NDP stemden dat niet meer doen. In 2015 behaalde deze partij 53,2 procent van de geldig uitgebrachte stemmen. Volgens een recente meting van Opiniepeilingen Suriname (OPS) zou nu 25,3 procent van het electoraat voor de NDP kiezen.

De terugval houdt volgens het bureau direct verband met de uitspraak van de Krijgsraad, waarbij NDP-voorzitter Desi Bouterse, wegens medeplichtigheid aan meervoudige moord veroordeeld werd tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twintig jaar. OPS zegt de peiling in opdracht van een internationale organisatie te hebben uitgevoerd. Die organisatie wilde weten wat het effect van het strafvonnis zal zijn op het stemgedrag van de kiezers.

Voordat het vonnis werd uitgesproken, zou de NDP, aldus OPS, nog 34 procent van het aantal stemmen hebben behaald. "Reeds vóór het vonnis was er bij de NDP al sprake van terugval van 36 procent. Dit bleek ook al uit het eerdere onderzoek door OPS in november. Deze eerste golf was veroorzaakt door socio-economische factoren: koers, corruptie en criminaliteit. De tweede golf is direct gerelateerd aan het vonnis. De NDP is hiermee ineens 16 procent (34,0 procent - 25,3 procent) van haar achterban kwijtgeraakt. De totale afname is 52 procent, oftewel een halvering ten opzichte van het niveau van 2015."

Als NDP-stemmer is gedefinieerd de persoon die aangeeft op de NDP te stemmen. Aan respondenten werd een aantal stellingen rondom het vonnis voorgehouden. Men kon per stelling aangeven of men het er mee eens of oneens was, of dat men er geen mening over had. Bij het vaststellen van de resultaten is een onderscheid gemaakt tussen de categorieën: NDP'ers (personen die op dit moment zeggen op de NDP te gaan stemmen) en niet-NDP'ers (personen die op dit moment zeggen niet op de NDP te gaan stemmen).

De eerste stellingen gingen over de positie van Bouterse als president en voorzitter van de NDP. Bij de NDP'ers vindt de grote meerderheid dat Bouterse niet hoeft af te treden als president. Bij anderen is er een duidelijke omgekeerde mening. De grote meerderheid vindt dat Bouterse wel zou moeten aftreden als president. Voor wat betreft het voorzitterschap van de NDP is het beeld vergelijkbaar. Bij de niet-NDP'ers heeft een groot deel hierover geen mening. "Dit komt mogelijk omdat het niet om de eigen partij van de persoon gaat."

Op de stelling dat Bouterse geen kandidaat kan zijn in 2020 voor het presidentschap of parlement, is er ook een groot verschil tussen NDP'ers en de rest. De eerste groep ziet geen enkel probleem met een kandidatuur van Bouterse. Slechts een klein deel van de NDP'ers denkt hier anders over. Bij de niet-NDP'ers vindt de grote meerderheid dat Bouterse geen kandidaat meer kan zijn.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina