Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Duidelijkheid Kiesregeling

COMMENTAAR: Duidelijkheid Kiesregeling

11/12/2019 12:00

COMMENTAAR: Duidelijkheid Kiesregeling

 

MOGELIJK KOMT ER morgen meer duidelijkheid over de doorgevoerde wijziging van de Kiesregeling als de rechter zich buigt over de vordering die (buiten)parlementaire partijen hebben ingediend tegen de Staat. Zij vinden dat er sprake is van vertrapping van de Grondwet, aangezien de wijziging is goedgekeurd met een gewone meerderheid in De Nationale Assemblee, terwijl dit met tweederdemeerderheid dient te geschieden. De partijen menen zelfs dat mensenrechten worden geschonden door deze wijzigingen.

In de nieuwe regeling is artikel 7 geschrapt. Dit artikel maakte het mogelijk dat partijen in combinatieverband aan de verkiezingen deelnamen. Nu moet iedere partij zelfstandig de strijd aangaan. Daarnaast is een waarborgsom ingesteld van SRD 80.000 tot SRD 100.000. Die moeten partijen betalen om mee te mogen doen aan de verkiezingen van 25 mei 2020.

Nu zijn de wijze waarop en het tempo waarmee de NDP de wijziging maanden geleden door het parlement loodste, zeg maar gerust doordrukte, opmerkelijk. Of dat volgens de regels is gegaan, moet de rechter bepalen. De beweegreden achter deze actie zijn in ieder geval helder: de NDP hoopt met deze zet een aantal tegenstanders buiten de deur te houden, maar misschien meer nog wil ze voorkomen dat oppositiepartijen een front tegen haar vormen.

Dat de NDP het parlement inzet om dat doel te bereiken, is op zijn zachtst gezegd een bedenkelijke handelwijze. Maar van deze regeercoalitie hebben we wel vreemdere zaken meegemaakt die tegen de democratische principes indruisen. De kans is trouwens aanwezig dat de NDP een misrekening heeft gemaakt en met deze maatregel haar hand overspeelt.

Het zal misschien nadelige gevolgen hebben voor de kleinere partijen die doorgaans in combinatieverband meeliften op het succes van de grotere, maar het verbod zou wel eens positief kunnen uitpakken voor de VHP, de enige serieuze opponent bij de verkiezingen. Want dat die partij alleen een beter resultaat boekt dan in een samenwerking met mindere (en soms niet geheel betrouwbare) partners, staat vast.

Dat blijkt ook uit de eerste opiniepeilingen. Om aan de hele discussie een einde te maken en duidelijkheid te verschaffen, is het goed dat de rechter een uitspraak doet. En dat - ongeacht de uitspraak - alle partijen zich daarbij neerleggen en we over kunnen gaan tot de orde van de dag.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina