Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Verstandsverbijstering

COLUMN: Verstandsverbijstering

11/12/2019 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Verstandsverbijstering

Ivan Cairo  

Sinds de historische dag van vrijdag 29 november 2019 is het dé talk of the town: het veroordelende vonnis van de Krijgsraad tegen ex-bevelhebber Desi Bouterse. Het vonnis waarop velen wachtten, maar dat weinigen (in het Bouterse-kamp) hadden verwacht. In het kamp van de nu hoofddader Bouterse was men overdonderd. Niemand anders dan de echtgenote van de veroordeelde kon het beter hebben verwoord. “Natuurlijk, we zijn allemaal ondersteboven”, liet ze vanuit China aan partijgenoten en aanhangers van haar man weten. Het vonnis was als een bom ingeslagen. De voor zijn volgelingen onaantastbare leider was weer veroordeeld.

Nu niet door die vermaledijde witte mannen in korte broek, maar door eigen kondreman. Drie dappere Surinaamse rechters, drie vrouwen, hebben waarschijnlijk het moeilijkste (vanwege de politieke omstandigheden en mogelijke implicaties) maar tegelijkertijd makkelijkste (vanwege het overstelpende juridische bewijs) vonnis in hun carrière uitgesproken: guilty as charged. Naarmate de verstandsverbijstering onder de Bouta-aanhangers om zich heen greep, kwamen ook de eerste reacties vanuit die groep. Het ongeloof maakte plaats voor nog meer strijdvaardigheid. Helaas kwamen er ook van die uitspraken die we gerust kunnen kwalificeren als emotionele prietpraat.

Iemand op Facebook zou als eerste schoten lossen als 'Baas' zou worden aangeraakt om richting Boma afgevoerd te worden. Facebook maakte gehakt van de virtuele schutter. Dan had je ook nog Ashwin die zijn voorzitter een Jezus-rol aan het kruis met reinigend bloed en al toebedeelde. Hij moet kennelijk de Bijbel opnieuw lezen om zijn gedachten weer op spoor te brengen. Klap op de vuurpijl was toch wel pastor Kenneth Donk die vanaf de politieke kansel riep dat het volk voor één man, zijn voorzitter, moest durven sterven. Apostel-politicus Reyme wees de man in onverbloemde taal terecht. "Jezus is al gestorven voor het volk. Dat is dienstbaar leiderschap. Niet die rotzooi die men uitkraait daar", corrigeerde Reyme.

Op afstand volgde ik de collectieve verstandsverbijstering die zich had meester gemaakt van aanhangers, maar gelukkig hadden de volgers nog de tegenwoordigheid van geest om hun leider massaal te verwelkomen op Surinaamse bodem. Een mindere ontvangst zou wat mij betreft afbreuk hebben gedaan aan de populariteit van Bouterse onder zijn aanhangers en partijgenoten. Dat de man bij een groot deel van de samenleving geliefd is, staat buiten kijf. Een leider die zo geliefd is, zou zich mijns inziens de afgelopen jaren meer moeten hebben ingezet om dat deel van de samenleving dat kennelijk niet van hem houdt voor zich te winnen.

Helaas is dat niet gebeurd. Integendeel werden mensen beschimpt, bespot, uitgemaakt voor staatsvijanden en a-nationalen. Vandaar dat de tweedeling in de Surinaamse samenleving niet zo snel zal verdwijnen, want iedereen schijnt nu zijn hakken nog steviger in het zand te hebben geplant. Misschien kan André Misiekaba nog redding brengen. 'En wins' suma a de. Ef' a de schuldig bevonden. Dan a mus' sroto, ja!' sprak André in 2005 met stemverheffing over de Decembermoorden op het podium in Ocer in aanloop naar de verkiezingen van dat jaar. De man praat sinds april 2012 echter andere taal. Verstandsverbijstering!?

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina