Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Buurtinitiatief voor oplossing wateroverlast

Buurtinitiatief moet structurele oplossing brengen voor wateroverlast

11/12/2019 07:56 - Wilfred Leeuwin

Buurtinitiatief moet structurele oplossing brengen voor wateroverlast

Foto: dWT  

PARAMARIBO - Bewoners van de Bindastraat en omgeving hebben het initiatief genomen om met een buurtcomité te werken aan een structurele oplossing voor de wateroverlast die al jaren inbreuk maakt op hun woongenot. Sinds 2009 schreven zij talloze brieven aan het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OW&T) en het districtsbestuur. Hun klachten hebben niet tot een oplossing geleid.

Bij vrijwel elke grote regenbui loopt het gebied onder water, is het onbegaanbaar en stroomt het water ook de woningen binnen. Volgens Prem Binda duurt het langer dan 48 uur voordat het water is weggetrokken. De schade aan woningen en inboedel wordt aanzienlijk genoemd.

Op initiatief van Binda en enkele buurtbewoners is vrijdag een buurtbijeenkomst gehouden, waarbij ook twee vertegenwoordigers van OW&T en presidentieel adviseur Kenneth Slooten aanwezig waren. Dit drietal concludeert dat het geen probleem is waarvoor de overheid aansprakelijk kan worden gesteld.

Behalve dat door de jaren heen trenzen en andere afvoerkanalen zijn dichtgeslibd, is er ook gebouwd op belangrijke afvoerwegen, waarvan sommige zonder toestemming van het ministerie zijn gedempt. Het belangrijkste probleem is volgens Slooten dat bij het verkavelen van het gebied niet is gezorgd voor goede afwatering. 

Volgens hem zijn meerdere woonwijken nu de dupe van een eerder beleid waarbij aan verkavelaars vergunningen werden verstrekt, zonder de garantie dat bij het verkavelen wordt gezorgd voor goede afwatering en andere vereisten die erbij horen. Op de vergadering bleek dat het probleem is verergerd door verdere bouwactiviteiten, waarbij evenmin adequate ontwateringvoorzieningen werden getroffen.

Op voorstel van Slooten zal onderzoek worden gedaan naar de omvang van het probleem. Het Kabinet van de President zal volgens hem bijdragen in de kosten. Als alternatief om de wateroverlast snel te beperken, hebben de deskundigen van het ministerie voorgesteld enkele directe maatregelen te nemen. Gedacht kan worden aan het ophalen van kreken en het opwerpen van beschoeiingen. Zij zullen dit met hun superieuren bespreken.

Buurtbewoners noemen de voorgestelde aanpak veelbelovend. De bijeenkomst was georganiseerd door de in Nederland wonende Iwan Leeuwin. Om het initiatief kans van slagen te geven, is het volgens hem belangrijk de juiste instanties worden benaderd en vooral dat geen partijpolitiek met de nood van de buurtbewoners bedreven wordt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina