Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Anton de Kom Universiteit op afstand samenleving

Anton de Kom Universiteit op afstand samenleving

05/12/2019 18:39 - Wilfred Leeuwin

Anton de Kom Universiteit op afstand samenleving

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De Anton de Kom Universiteit zal een veel grotere rol moeten gaan vervullen in de sociale, economische en technologische ontwikkeling van de samenleving en voor het behoud van de natuur en bosculturele diversiteit. Het belang van de wetenschap in deze sectoren is te weinig doorgedrongen tot de maatschappij en de centrale overheid, vindt professor Jack Menke.

De universiteit is volgens hem bij uitstek de instantie om wetenschappelijke kennis, niet alleen te bevorderen maar ook te ontwikkelen en dienstbaar te maken aan de samenleving en de natuur. "Het probleem van de universiteit is dat ze veel te bureaucratisch is gegroeid en op een grote afstand van de samenleving functioneert. Daarnaast is er teveel concentratie op onderwijs in de klas en zijn er nauwelijks projecten die een verbinding maken met de samenleving."

Samen met andere wetenschappers begon de academicus in november 2018 de Open Campus Lecture Series, met als centrale thema's wetenschap en duurzaamheid. "Het is niet verplicht binnen het onderwijs op de universiteit. Maar je zal er uiteindelijk voor moeten kiezen omdat je verschillende vakgebieden bij elkaar brengt: van geschiedenis tot archeologie en je verbindt ook groepen met elkaar. Pas dan merk je hoeveel er naar boven komt waarvan je niet weet dat het er is. Zo'n netwerk is heel belangrijk en heeft enorm veel kennis. Je zit in een workshop en er ontstaan zoveel uitwisselingen en partnerschappen."

Voor verbinding naar de maatschappij moeten vanuit overheidsinstituten en zeker de universiteit structuren gemaakt worden voor rechtstreeks contact met onderdelen van het land met speerpunten voor (wetenschaps)ontwikkeling. Hierin moeten maatschappelijke groeperingen, zoals instituten van inheemsen en tribalen, vooral niet ontbreken om mee samen te werken.

"Met deze discussies willen wij de wetenschap dichter bij de samenleving brengen en vruchtbare samenwerkingsverbanden binnen de Zuid-Amerikaanse regio en het Caribisch gebied ontwikkelen", zegt Menke. Binnen de wetenschap zijn er enkele goede voorbeelden, meer eigen initiatieven van moderne wetenschap.

Een voorbeeld hiervan is het Celos Management Systeem dat in de jaren zeventig is ontwikkeld. Het is een systeem dat voorschrijft hoe met houtkap wordt omgegaan, maar wel volledig gebaseerd op wat de inheemse en traditionele visie ten aanzien van duurzaam omgaan met bossen voorschrijft.

Daarin geldt dat bij omhakken ook herbeplanting moet plaatsvinden en dat bij het wegslepen van bomen geen schade wordt aangericht aan het bos. Dit systeem wordt door Stichting Bosbeheer en Bostoezicht wel gebruikt maar de toepassing is aanmerkelijk minder geworden.

Een ander initiatief dat door Menke wordt toegejuicht, is dat De Nationale Assemblee een fonds heeft ingesteld dat door de universiteit of door studenten zelf kan worden aangesproken voor het doen van onderzoek naar maatschappelijk vraagstukken.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina