Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Geen consequenties lange duur decemberstrafproces'

'Geen consequenties lange duur decemberstrafproces'

02/12/2019 20:02 - Ivan Cairo

'Geen consequenties lange duur decemberstrafproces'

 

PARAMARIBO - De Krijgsraad erkent volmondig dat de “redelijke termijn” bij de behandeling van de strafzaak tegen ex-legerleider Desi Bouterse ver is overschreden. De rechtbank verbindt daar echter geen consequenties aan en verwerpt het verweer van Bouterse dat de auditeur-militair niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard omdat het recht van de verdachte om zijn zaak binnen een redelijke termijn te behandelen is geschonden.

Krijgsraadpresident Cynthia Valstein-Montnor motiveerde dat het strafproces, vooral ter terechtzitting, mede door acties van Bouterse is opgehouden. Zij somde één voor één de incidenten op waaronder excepties die aan het begin van de rechtszittingen door de advocaat van Bouterse waren opgeworpen, wraking van rechters in de Krijgsraad door de verdachte alsook het inbrengen van de Amnestiewet van 2012.

Ook de politieke instructie aan het Openbaar Ministerie om de strafvervolging van alle verdachten onmiddellijk te beëindigen werd aangevoerd. De juridische en politieke acties van de verdachte Bouterse hebben voor enorm veel stagnatie gezorgd, meent het College. "De Krijgsraad erkent dat er wel schending van de redelijke termijn heeft plaatsgevonden. Daar is de verdachte zelf schuldig aan en de Krijgsraad zal daar geen consequenties aan verbinden", stelde Valstein-Montnor. Bouterse werd veroordeeld tot 20 jaar celstraf.

Tijdens de zitting vrijdag waarop vonnis is gewezen in deze zaak werd ook het verweer met als inzet de Amnestiewet 2012 verworpen. De rechtbank handhaafde haar standpunt van enkele jaren geleden dat deze wet buiten toepassing op het strafproces moet worden verklaard. In een verklaring stelt de fractie van de NDP, de partij waarvan Bouterse voorzitter is, dat voor haar de Amnestiewet nog rechtovereind staat.

Volgens de fractie is deze strafzaak een politiek proces. Bouterse wordt daarom verzocht normaal zijn taken als president uit te voeren. Tijdens een persconferentie zondagochtend kort na terugkeer uit China zei Bouterse, dat de regering binnenkort met een politiek antwoord komt op de veroordeling die is uitgesproken tegen ex-legerbevelhebber Desi Bouterse.

Het vonnis is "pijnlijk voor onze rechtsstaat", vindt de NDP-fractie. "Het blijft voor ons onbegrijpelijk dat Surinaamse rechters zich niet aan de Surinaamse wet kunnen houden. De Amnestiewet staat nog recht overeind. Suriname schrijft hiermee ook nog geschiedenis als de eerste natie ter wereld die een zittende president veroordeelt."

De fractie vindt dat een strafzaak, ook zonder politieke beïnvloeding, niet de weg is om deze kwestie op te lossen. De partij heeft via diverse podia het initiatief genomen om de weg van dialoog en waarheidsvinding te zoeken. "De volharding om te willen veroordelen bleek bij delen van de samenleving echter sterker, zeker nu de verkiezingen op komst zijn en peilingen een derde termijn voor NDP uitwijzen", wordt gesteld.

Tijdens een meeting vrijdag in partijcentrum Ocer heeft ondervoorzitter Ramon Abrahams gezegd dat de partij het vonnis niet accepteert en daartegen acties zal ondernemen. Vanuit China had de echtgenote van Bouterse de partijgenoten opgeroepen zich kalm te houden. Reagerend op de uitspraken van Abrahams zegt Sunil Oemrawsingh, mensenrechtenactivist tevens nabestaande van een van de vijftien gewelddadig om het leven gebrachte personen, dat de samenleving niet naïef is.

"De oproep van de first lady is een verantwoordelijke zoals DA'91,  NPS, VHP en anderen dat ook hebben gedaan. De oproep van Abrahams staat niet op zich. De uitspraak behelst een zeer gevaarlijk element namelijk om de verdeeldheid die de Decembermoorden in de samenleving te weeg hebben gebracht verder te laten escaleren. En het is een sentiment bespelen van mensen die persoonlijke loyaliteit tonen, tot oproer en chaos op te roepen", aldus Oemrawsingh.

Als ondervoorzitter van de NDP had Abrahams een verantwoordere oproep moeten doen, zegt de mensenrechtenactivist. De partijtopper gaat volgens Oemrawsingh voorbij aan twee zaken. Ten eerste moet hij de persoonlijke problemen van Desi Bouterse niet koppelen aan de NDP. "Integendeel moest hij de structuren oproepen om de crisis in zijn hoofdbestuur te bespreken en hoe die intern op te lossen. Daarnaast moet hij beseffen dat in alle gevallen een rechterlijk vonnis onschendbaar is. Ook hij zal zich erbij moeten neerleggen."

Volgens Oemrawsingh zouden andere verantwoordelijken in de partij Bouterse moeten oproepen zijn functies neer te leggen, nu er een strafvonnis tegen hem is uitgesproken. De activist vindt voorts dat Abrahams misbruik probeert te maken van de macht om mensen op te roepen, "met een sluwe oproep voor chaos".

"De justitiële autoriteiten moeten vanaf nu de handel en wandel van deze NDP-topper wel goed in de gaten houden opdat de belastingbetalers en de totale samenleving in geheel niet wederom slachtoffer worden van bewust gecreëerde wanorde enkel om de financiële en andere belangen van een eng groepje te beschermen en voort te zetten".

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina