Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Actievoerders bij Glis weer aan de slag

Actievoerders bij Glis weer aan de slag

21/11/2019 07:54 - Gilliamo Orban

Actievoerders bij Glis weer aan de slag

 

PARAMARIBO - Achttien personeelsleden van het Managementinstituut Glis, die bijkans twee maanden in actie waren, zijn sinds dinsdag weer aan het werk. Zij hebben zich verenigd in een vakbond en hebben geëist dat de bond in overleg gaat met de directie over zaken waar ze zich niet mee kunnen verenigen. De directie stelt zich op het standpunt dat er geen sprake kan zijn van een personeelsbond als die niet conform de wettelijke regels is opgericht.

"Ik ben erg blij dat de mensen weer werken en we in alle rust verder met elkaar kunnen. Ze hebben waarschijnlijk besloten om hun aanpak over een andere boeg te gooien en kunnen hun bezorgdheid over zaken zoals ze dat gewoonlijk deden kenbaar maken bij de leiding", zegt Silvano Tjong-Ahin, directeur van het Glis, tegen de Ware Tijd.

Hij heeft altijd gehoopt dat de stakende medewerkers van gedachten zouden veranderen, waardoor de leiding geen verregaande maatregelen hoeft te nemen. Zij hebben in oktober brieven ontvangen waarin staat dat het principe van 'no work, no pay' zal worden toegepast.

Medewerkers zijn individueel benaderd om aan te geven of ze in beraad zijn of niet. De directie heeft eind oktober de daad bij het woord gevoegd en het stakende personeel heeft geen salaris ontvangen.

"De mensen zijn nog steeds in beraad, maar zijn bereid om te werken. De directeur had hun werkbenodigdheden zoals computers buiten werking gesteld, maar nadat onze advocaat hem een brief heeft geschreven, heb ik vernomen dat de mensen hiervan weer gebruik kunnen maken", zegt Ronald Hooghart, voorzitter van de bond bij Glis.

De mensen willen volgens hem nog steeds over hun wensen om de tafel zitten met de directie, maar de bond wordt niet door de leiding erkend. Hooghart zegt dat directeur een ontslagaanvraag voor de ontevreden personeelsleden heeft ingediend bij de Ontslagcommissie van het ministerie van Arbeid. Hij zal morgen hierover een gesprek hebben met de commissie.

Tjong Ahin wil hier voorlopig niet op ingaan. De redactie heeft eerder enkele brieven ingezien waarin de Glis-directeur werknemers liet weten dat zij zich schuldig maken aan ongegronde werkweigering en plichtsverzuim, omdat zij geen gevolg hadden gegeven aan de aanzegging het werk te hervatten.

De aangeschreven personen moesten zich binnen 48 uur verweren: "We doen nogmaals een beroep op u om de rust binnen het instituut te bewaren". Of de brandbrieven ervoor hebben gezorgd dat mensen van gedachten zijn veranderd, weet de directeur niet. Toen ze staakten werd hun werk gedaan door personeelsleden van andere afdelingen en er zijn drie nieuwe krachten aangetrokken.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina