Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Export antroewa nu zonder kelkbladeren

Export antroewa nu zonder kelkbladeren

20/11/2019 00:00 - Merredith Bruce

Antroewa.

Antroewa. Foto: wikipedia.org  

PARAMARIBO - Exporteurs van groenten moeten sinds kort bij de export van antroewa eerst de kelkbladeren verwijderen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft deze maatregel ongeveer drie weken terug getroffen, nadat er een lading met antroewa waarin er insecten zaten, op de luchthaven in Nederland is onderschept.

De Europese Unie verbiedt de import van groeten en fruit met insecten of insecteneitjes. Dat is vastgelegd in de fytosanitaire regels, oftewel de regels voor de gezondheid van planten. LVV neemt met deze maatregel het zekere voor het onzekere om te voorkomen dat insecten of eitjes van insecten onder de bladeren komen vast te zitten.

Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) zegt dat de leden van de vereniging "unaniem" akkoord zijn gegaan met het besluit dat in een spoedmeeting is medegedeeld door het ministerie. Kort nadat het ministerie op de hoogte was gesteld van de inbeslagname, heeft het ministerie de bijeenkomst georganiseerd.

Hoewel de handmatige verwijdering van de bladeren veel tijd vergt, hebben de exporteurs het er wel voor over, zegt Girdhari - ook wanneer er hiervoor extra arbeiders of werkuren nodig zijn. "Het is intensief, maar we kiezen wel hiervoor want het is heel belangrijk. Gebeurt dat niet, dan dreigt het gevaar dat we niet meer zullen mogen exporteren en dat willen we niet."

De secretaris laat weten dat het verwijderen van de bladeren er "heel netjes en zorgvuldig" aan toegaat. Daar komen de exporteurs niet onder uit, vanwege de strenge keuring van de LVV-inspecteurs op de luchthaven hier. "Als er één stukje blad blijft hangen, wordt de partij afgekeurd." Ook bij de export van boulanger moeten de kelkbladeren worden verwijderd. Volgens Girdhari deden de exporteurs dit bij deze groentesoort al, maar nu is het verplicht gesteld.

De vereniging wacht intussen het officiële rapport af van het ministerie, naar aanleiding van een bezoek van vertegenwoordigers van de EU vorige maand aan Suriname. Zij waren er voor een audit in verband met de nieuwe EU-voorwaarden voor de export van groenten en fruit naar met name Nederland.

Het team heeft veldbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met telers van belangrijke exportgewassen, geobserveerd bij exportinspecties van de exportbedrijven en ook gesprekken gevoerd met de VEAPS.

Girdhari zegt dat het rapport belangrijk is, zodat de exporteurs weten waar ze staan en wat ze eventueel nog moeten doen om te kunnen voldoen aan de EU-richtlijnen om daarmee de export veilig te stellen. Vanuit het ministerie zelf is al een reeks van maatregelen getroffen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina