Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Nyan patu

COMMENTAAR: Nyan patu

15/11/2019 12:00

COMMENTAAR: Nyan patu

 

DE AANHOUDER WINT, zo moeten ze bij de regering hebben gedacht. Nadat jaren geleden het project Naschoolse Opvang in het leven was geroepen en via de beloofde schoolvoeding heel wat notabelen over de ruggen van de kinderen hun zakken schandalig wisten te vullen, lijkt het alsof de ernst van die zaak niet wordt beseft. Er is een pilotproject op vier scholen gestart, waar kinderen een dagelijkse maaltijd krijgen. Weliswaar via een andere constructie en met financiële hulp en onder het toeziend oog van Brazilië, maar de vraag is of niet eerst de onderste steen bovengehaald moet worden om duidelijkheid te krijgen wat er bij het eerste project fout is gelopen.

Natuurlijk is dat tot op de bodem uitgezocht door de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) en de resultaten van dat onderzoek zijn zelfs al op het bord van de procureur-generaal gelegd. Maar die kan het onderzoek niet afronden, omdat de regering de boel dwarsboomt en de gevraagde informatie niet prijsgeeft. Zoals dat ook het geval is met onder meer de nyan patu-projecten rond Carifesta, SMS, NVB, Telesur, SBB, SPSB en de vreemde gebeurtenissen inzake aankoop van het ambassadegebouw in Parijs. Ze hebben allemaal met elkaar gemeen dat op zijn minst een vermoeden bestaat dat heel wat mensen, veelal gelieerd aan de regering, daar flink aan hebben verdiend. Dus logischerwijs doet diezelfde regering er alles aan om informatie achter te houden.

Dat president Desi Bouterse bij zijn aantreden riep corruptie niet te zullen tolereren en die zonder aanzien des persoons met wortel en tak te zullen uitroeien, heeft vrijwel niemand geloofd. Maar dat hij zou accepteren dat onder zijn leiding ongestraft kon worden gegraaid op kosten van de belastingbetaler, heeft vriend en vijand toch verbaasd. Met als gevolg dat bij ieder nieuw project dat vanuit de overheid wordt opgezet, iedereen er bij voorbaat al vanuit gaat dat er flink wat geld aan de strijkstok blijft hangen. De enige vraag is hoeveel en voor wie.

Dat is ook zo bij het nieuwe schoolvoedingsproject dat wordt opgestart. Op zich is het na de mislukking van de Naschoolse Opvang moedig dat iemand het aandurft daar de vingers aan te branden en het risico wil lopen daarna met de blaren te zitten. Maar hopelijk komt het deze keer niet zo ver en houdt vooral de Braziliaanse counterpart de vinger zeer nauwlettend aan de pols, zodat de leerlingen nu wel profiteren van datgene waar het project voor bedoeld is.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen