Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Protestgroep wet wijziging staatsschuld blijft bestaan

Protestgroep wet wijziging staatsschuld blijft bij elkaar

09/11/2019 03:24 - Van onze redactie

Bondsvoorzitter Robby Berenstein van C-47.

Bondsvoorzitter Robby Berenstein van C-47. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De protestgroep tegen de wijziging van de wet op de Staatsschuld blijft bij elkaar, omdat de effecten van de nu goedgekeurde wijzigingen zullen doorsijpelen naar de totale samenleving, meldt de Progressieve vakcentrale C-47 in een bulletin.

Dit kwam naar voren bij een meeting tussen een kerngroep van de Protestgroep Wet op de staatsschuld op initiatief van C-47. De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van de vakbeweging, de politiek en de activistengroep en het bedrijfsleven. Partijen zijn het unaniem met elkaar eens dat de protestgroep bij elkaar dient te blijven.

Hoewel de originele wijzigingsvoorstellen wat zijn aangepast, is de bezorgdheid van de groeperingen absoluut niet weggenomen. Op 19 november is er volgens het bulletin een lezing met paneldiscussie waarbij vier inleiders kort zullen ingaan op de effecten van de wetswijziging.

Aan de hand van de verkregen informatie zal daarna gewerkt worden aan een statement, waarbij onder andere de verder te nemen stappen zullen worden aangegeven. Om het draagvlak te vergroten zullen naast de ondertekenaars van de petitie, ook andere relevante organisaties worden uitgenodigd om te participeren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen