Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Afgestudeerde heeft oplossingen voor verkeer

Afgestudeerde in civiele techniek draagt oplossingen aan voor verkeer

06/11/2019 17:51 - Amanda Palis

De verkeerssituatie aan de Martin Luther Kingweg nabij de hoek met de Tout Lui Fautkanaalweg.

De verkeerssituatie aan de Martin Luther Kingweg nabij de hoek met de Tout Lui Fautkanaalweg. Foto: Anthony Janki  

PARAMARIBO - Er moet verbetering komen in de verkeerssituatie op het kruispunt van de Martin Luther Kingweg met de Tout Lui Fautkanaalweg Rechts. Ryan Badal verwacht dat de herinrichting van die kruising wel moet lukken met de uitvoering van zijn ontwerp. Hij scoorde een 7,9 met zijn afstudeerpresentatie dinsdag in de zaal van het Polytechnic College Suriname en zijn behaalde daarmee zijn bachelorgraad.

"Gezien de economische bedrijvigheid en maatschappelijke groei rond de Sir Winston Churchillweg en de Martin Luther Kingweg, is er een toename te merken van motorrijtuigen; vooral van zwaarbelaste vrachtvoertuigen", uit Badal de aanleiding voor zijn onderzoek.

Op zijn dagelijkse route zag de afgestudeerde ook dat deze wegen in deplorabele staat verkeren. "De Tout Lui Fautkanaalweg Rechts dient als verbindingsweg voor dit zware vrachtverkeer, met name de grote vrachtwagens die richting Kuldipsinghhaven gaan. Het zwaar belasten van de wegen maakt dat er zich tal van verzakkingen, scheuren en andere schadebeelden voordoen aan het wegdek", zegt Badal.

Met behulp van verkeersonderzoek naar de dichtheid van het stromend verkeer en het totaal gewicht dagelijks over het wegdek, heeft Badal gekeken naar de beste oplossing voor het duurzaam rehabiliteren van de weg. Hij heeft tegelijkertijd het verbeteren van de stroomfunctie op de Martun Luther Kingweg meegenomen.

"In mijn onderzoek heb ik instabiliteit gemerkt op de zuidelijke berm van de Tout Lui Fautkanaal Rechts, deze instabiliteit zorgt voor een heleboel verschuivingen op de weg", geeft Badal mee. De technicus stelt voor deze op te heffen door gedeeltelijke toepassing van verankerde stalen damwanden. Daarnaast wordt ook wegverbreding geadviseerd.

Voor wat betreft de samenstelling van de materialen ten behoeve van de fundering van de weg, kiest Badal voor het gebruik van zandcementstabilisatie. "Op basis van de belasting door het verkeer ben ik gekomen op een ontwerp van ongeveer 6.430.000 as-lasten van acht ton. Door het gebruiken van zandcementstabilisatie in de samenstelling van de weg, kan de weg voor ten minste vijftien jaar zoveel as-lasten hebben", legt Badal uit.

Naast het stabiliseren van de Tout Lui Fautkanaal Rechts heeft de alumnus ook een Turbo-Ovonde aanbevolen om zo de verkeerscongestie te verbeteren op de Martin Luther King weg. In zijn schets zijn aan weerszijde van de ovonde twee rijbanen getekend, waardoor zowel de verkeersdichtheid richting Paranam als Paramaribo zou moeten verbeteren.

"In mijn onderzoek heb ik op basis van de verkeersdichtheid en verkeersveiligheid gekozen voor de Turbo-Ovonde, want het is een veiligere en beter oplossing dan een tweerijstrokenrotonde", stelt Badal. Met behulp van voorlichting en duidelijke wegmarkeringen zou het rijden op de turbo-ovonde moeten werken voor de weggebruikers, is zijn overtuiging.

Share on Facebook    Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina