Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Verzoek Bouterse om stop strafzaak 'kansloos'

Verzoek Bouterse om beëindiging strafzaak 'kansloos'

05/11/2019 14:55 - Ivan Cairo

Verzoek Bouterse om beëindiging strafzaak 'kansloos'

 

PARAMARIBO - Het verzoek van moordverdachte Desi Bouterse om de strafzaak tegen hem onmiddellijk te stoppen heeft “geen kans van slagen”. Zo reageert advocaat Hugo Essed op het verzoek van de hoofdverdachte in de 8-decemberzaak aan het Hof van Justitie. Bouterse wijst erop dat, bijna een jaar nadat het onderzoek ter terechtzitting in oktober vorig jaar is gesloten, nog steeds geen vonnis is gewezen. Hij beroept zich op het wetboek van Strafvordering waarin staat dat binnen 21 dagen een uitspraak gedaan zou moeten worden.

De raadsman van Bouterse, Irvin Kanhai, heeft het verzoek op 25 oktober ingediend. Dinsdag boog het Hof zich in Raadkamer daarover; het doet woensdag uitspraak. Essed is het volkomen eens met Kanhai dat deze strafzaak al te lang heeft geduurd, maar dat is voor hem geen valide reden om het proces zonder een uitspraak af te sluiten. Dat de strafzaak nu al 19 jaar duurt komt mede door handelingen van Bouterse en zijn advocaat, stelt Essed. Hij verwijt de hoofdverdachte in dezen niet te goeder trouw te handelen om de lange duur nu als reden op te werpen om onder een vonnis uit te komen.

Vanaf de strafzittingen in deze zaak in 2009 te Boxel begonnen, wierp de verdediging van Bouterse verschillende excepties op om het proces te stoppen. Echter zonder succes. Vervolgens werd de Amnestiewet aangepast, ook met als doel stopzetting van het strafproces. Daarna werd opgevoerd dat het Constitutioneel Hof, dat overigens nog niet bestaat, zich zou moeten buigen in hoeverre de Krijgsraad een oordeel zou mogen vellen omtrent het niet van toepassing verklaren van de Amnestiewet in het 8-decemberstrafproces. De rechtbank had de Amnestiewet namelijk naast zich neergelegd.

Uiteindelijk werd de procureur-generaal ingezet om de vervolging te beëindigen. Ook die actie had niet het voor de hoofdverdachte gewenste effect. Door de juridische en politieke acties van hoofdverdachte Bouterse liep het proces ernstige vertraging op. Essed stelt dat indien Bouterse vindt dat de zaak te lang heeft geduurd en hij daardoor in onzekerheid leeft, hij die klacht kan aanvoeren in hoger beroep mocht hij door de Krijgsraad zijn veroordeeld. Tegen Bouterse en een aantal medeverdachten is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 20 jaar geëist door het Openbaar Ministerie.

Essed vindt het positief dat Bouterse zich tot het Hof heeft gewend. Met zijn verzoek erkent hij de jurisdictie van de rechterlijke macht, aldus de jurist. Bouterse en personen in zijn directe omgeving hebben vaker beweerd dat de strafzaak een illegaal en politiek proces is. Kanhai beroept zich in het verzoek erop dat tussen oktober vorig jaar toen Bouterse zijn laatste woord mocht voeren en afgelopen maand de Krijgsraad geen enkele processuele handeling heeft verricht. De zaak ligt volkomen stil, zegt hij, terwijl volgens de wet uiterlijk 21 dagen daarna vonnis had moeten zijn gewezen. Nog nooit eerder heeft het volgens hem na afronding van het onderzoek ter terechtszitting zo lang geduurd dat er geen vonnis werd uitgesproken.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina