Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Politie verwacht geen exodus naar Nederland

Politie verwacht geen exodus naar Nederland

28/10/2019 15:34 - Ivan Cairo

Politie verwacht geen exodus naar Nederland

Raoul Hellings denkt niet dat een eventuele exodus van collega's zo een vaart zal lopen. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Bij de Surinaamse politie wordt niet verwacht dat er een massale uittocht van agenten naar Nederland zal plaatsvinden, mocht de mogelijkheid zich voordoen bij de politie in Nederland te gaan werken. Behalve dat het volgens voorzitter Raoul Hellings van de Surinaamse Politiebond nog enige tijd zal duren voordat Nederland eventueel die mogelijkheid schept, ziet hij ervaren politieagenten niet snel verkassen naar de Noordzee.

Er is een ernstig personeelstekort bij de Nederlandse politie en defensie. Dit is zo nijpend geworden dat de mogelijkheid moet worden geschapen dat de deur wordt opengezet voor niet-Nederlandse jongeren. Dit stellen vakbonden en andere belangengroepen in de veiligheidssector. Momenteel kunnen alleen personen met de Nederlandse nationaliteit bij leger en politie dienen.

Een wetswijziging is noodzakelijk om de situatie te veranderen. Een belangrijke voorwaarde is dat belangstellenden Nederlands spreken. Gedacht wordt aan landen waarmee Nederland een historische band heeft zoals Suriname, Aruba en Zuid-Afrika. De belangenorganisaties die zijn verenigd in de Coalitie voor Veiligheid, doen die suggestie en vragen de Tweede Kamer "om out of the box te denken", meldde het NOS Radio 1 Journaal.

Mark de Natris, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, zegt dat er heel veel Zuid-Afrikaanse jongeren zijn die graag naar Nederland willen om bij defensie te werken. Zij moeten dan wel Afrikaans spreken, een taal die grote overeenkomsten heeft met Nederlands. "Ze zullen eerst de keuring moeten doorlopen", zegt De Natris. "Als ze geschikt worden bevonden, mogen ze in het leger." Het idee om de vele duizenden vacatures door buitenlanders te laten vervullen "kan misschien bij u de wenkbrauwen doen fronsen", schrijft De Natris aan Kamerleden. "Echter, er moet echt iets gaan gebeuren om het personeelstekort aan te pakken", benadrukt hij.

Hellings: "Dat het tot een massale uittocht of verminderde aanwas bij de Surinaamse politie komt, denk ik niet. Ten eerste omdat de overschakeling van de Surinaamse naar de Nederlandse politie veel complexer is dan overschakeling als Surinaamse verpleegkundige naar de Nederlandse situatie. Ervaren politieambtenaren die in Suriname een bestaanszekerheid hebben, zullen niet gauw geneigd zijn om hun gezin, hun woning en alle andere zaken op het spel te zetten en in Nederland weer bij punt nul te beginnen." Wat een eventuele massale uittocht betreft zegt de bondsvoorzitter dat de exodus zich eerst zou moeten aanbieden "voordat je over het treffen van maatregelen kan praten".

Vooralsnog ziet hij geen exodus aankomen. "Zelf denk ik ook dat het plan niet zo een vaart zal lopen. De Nederlandse politiek en samenleving zullen niet zo snel uitgediscussieerd zijn over een dergelijk ingrijpend vraagstuk." Hij stelt verder dat het bij de verpleging, "waar de omschakeling vergeleken met de politie zeer makkelijk is, ondanks de vele aanbiedingen niet tot een exodus hier is gekomen". Aansluitend vraagt hij "waarom het dan wel bij de politie - waar het veel moeilijker inpassen is - zou kunnen gebeuren", om af te sluiten met "dat is onlogisch en krom redeneren".

Korpschef Roberto Prade stelt desgevraagd dat het politiekorps eerder al geconfronteerd werd met situaties waarbij veel agenten zijn weggetrokken, onder meer naar de Antillen. "Surinaamse politieagenten zijn erg gewild. Er zijn wat opties om dit af te remmen, maar ik loop liever niet vooruit op zaken." Al geruime tijd gaan er bij de politie stemmen op om de werkomstandigheden en vooral het salaris en carrièremogelijkheden aantrekkelijker te maken en de werkdruk te verminderen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina