Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Aandacht voor ‘Men at Risk’-situatie

Aandacht voor ‘Men at Risk’-situatie

27/10/2019 07:05 - Wilfred Leeuwin

Voorzitter Carl Breeveld van Man Mit' Man.

Voorzitter Carl Breeveld van Man Mit' Man. Foto: Facebook Carl Breeveld  

PARAMARIBO - Stichting Man Mit’ Man constateert een aanhoudend tot groeiend probleem onder mannen in de samenleving, waaraan zowel maatschappelijke organisaties als de overheid aandacht moet schenken. “Het is een ‘men at risk’-situatie, wanneer blijkt dat steeds meer mannen het laten afweten”, zegt voorzitter Carl Breeveld.

In de educatieve sfeer zijn het niet afmaken van een schoolopleiding, het toenemende aantal mannelijke drop-outs en geen bijscholing een probleem. Andere maatschappelijke problemen waarop gewezen wordt zijn drugsgebruik, toename van het aantal dak- en thuislozen en van mannen die in het criminele circuit terechtkomen.

Volgens de stichting moeten mannen met 'tools' worden toegerust, informatie krijgen en getraind worden om zichzelf te ontdekken en te leren wat hun werkelijke identiteit is. "Er is hier een taak weggelegd voor de centrale overheid, zeker als over het gendervraagstuk gesproken en naar de zwakte van mannen en vrouwen gekeken wordt."

Man Mit' Man vindt het noodzakelijk dat de positie van mannen in de gaten wordt gehouden, nagegaan wordt hoe zij in een onderwijsproces gehouden kunnen worden en hoe zij zich moeten gedragen ten opzichte van een gezin. De organisatie heeft op haar recente bijeenkomst voor koppels te Jaw-Jaw aandacht besteed aan manieren waarop vaders en jongemannen zich het beste kunnen weren tegen deze uitdagingen.

Er is ook gesproken over de mentale, fysieke en geestelijke vaardigheden waarmee mannen het beste de uitdagingen van het leven en het man-zijn aankunnen. Volgens Man Mit' Man-directeur Reginald Cairo is vooral stilgestaan bij de relatie die mannen hebben met hun vrouw en hun verantwoordelijkheid in die relatie.

Breeveld zegt dat van mannen zelf een kwetsbare opstelling wordt gevraagd om veranderingen in hun gedrag teweeg te brengen. "Je kunt immers jezelf pas verbeteren als je toegeeft en begrijpt dat je die verbetering nodig hebt." Ook netwerken onder mannen kan volgens Breeveld helpen, maar dan moet er niet alleen worden gesproken over algemene thema's zoals sport en politiek, maar ook over problemen.

Mannen praten niet gemakkelijk over zichzelf en over persoonlijke problemen, weet de organisatie. Daarom zijn er speciale kampen waar mannen zonder de aanwezigheid van hun vrouwelijke partner vrijuit met elkaar kunnen praten. "Als je met kerels onderling bent, is het gemakkelijker over persoonlijke problemen te praten en is de drempel lager om toe te geven dat je in eenzelfde situatie verkeert. "Het werkt versterkend voor een man om te weten dat niet hij alleen te maken heeft met bepaalde uitdagingen", zegt Cairo. 

Stichting Man Mit' Man herdenkt op 2 december haar twintigjarig bestaan. Cairo zegt dat het werk onder mannen en hun gezinnen op veel mannen een positieve uitwerking heeft gehad. Persoonlijke veranderingen, maar ook herstel van relaties zijn concrete resultaten. De stichting werkt ook onder en met jongens omdat die volgens de directeur al in een vroeg stadium bewust gemaakt moeten worden van hun mannelijke positie en verantwoordelijkheden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen