Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Buitensporige schuldenlast is tijdbom'

'Buitensporige en onverantwoorde schuldenlast is tijdbom'

24/10/2019 08:02 - Ivan Cairo

'Buitensporige en onverantwoorde schuldenlast is tijdbom'

De VSB heeft het parlement gevraagd niet mee te gaan met het wetsvoorstel van NDP-fractieleider Amzad Abdoel. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) vraagt het parlement om het initiatiefvoorstel voor wijziging van de wet op de staatsschuld niet aan te nemen. In een brief aan de Nationale Assemblee pleit de bedrijvenorganisatie voor een nationale dialoog over de toekomst van het land over de wijze waarop het “fragiel economisch evenwicht” kan worden bestendigd en naar reële economische groei kan worden uitgebouwd.

De brief werd gisteren gestuurd naar parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Met haar verzoek schaart de VSB zich in de rij van organisaties en maatschappelijke groepen die gekant zijn tegen de wijze waarop NDP-fractieleider Amzad Abdoel de wet gewijzigd wil hebben. Abdoel is van oordeel dat de strafbepaling moet worden geschrapt die geldt op overtreding van de wet door de monetaire autoriteiten. Deze bepaling wordt volgens de politicus steeds aangegrepen door tegenstanders om Gillmore Hoefdraad, de huidige minister van Financiën, te criminaliseren en politieke aanvallen tegen hem te lanceren.

De VSB zegt met grote bezorgdheid kennis te hebben genomen van het wetsvoorstel van Abdoel. In de brief schrijft zij dat zij er net als andere organisaties en personen continu op heeft gewezen dat de staatsinkomsten en -uitgaven in evenwicht kunnen komen door een prudent overheidsbeleid en een sterke begrotingsdiscipline. Dat is volgens de organisatie een van de belangrijkste voorwaarden om "te geraken uit de diepe economische crisis waarin ons land verkeert." 

"Het ontbreken van deze aspecten heeft in het verleden bijgedragen aan perioden van grote macroeconmische neergang, die een enorme negatieve invloed hebben gehad op alle facetten en gelederen in onze samenleving", schrijft de bedrijvenorganisatie die erop wijst dat de particuliere sector nog steeds worstelt met de gevolgen van de meest recente crisis en dat het nog jaren zal duren voordat ze daarvan volledig zal zijn hersteld.

De VSB wijst het parlement op zijn grondwettelijke taak in het kader van "checks and balances". Zij brengt in herinnering dat de wet op de Staatsschuld in 2002 speciaal is ingevoerd "zodat de pijnlijke fouten uit het verleden voorkomen kunnen worden". Het land heeft, aldus de VSB, al te kampen met een buitengewoon hoge schuldenlast.

Het is volgens de organisatie onverstandig om de schuldpositie verder op te voeren, zonder dat duidelijk is hoe de middelen worden besteed terwijl projecties ontbreken over de verdiencapaciteit van de staat en haar vermogen om de leningen terug te betalen. "Een buitensporige en onverantwoorde schuldenlast legt een tijdbom onder onze samenleving en zal mogelijk het perspectief op duurzame ontwikkeling van vele generaties na ons negatief beïnvloeden", uit de organisatie haar bezorgdheid.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina