Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Campagne van start over gevaar chemische stoffen

Suriname begint grote campagne over gevaar chemische stoffen

23/10/2019 03:30 - Wilfred Leeuwin

Suriname start grootschalige bewustwording 'gevaar chemische stoffen'

Een beeld van de werking van POP's. Foto: jagranjosh.com  

PARAMARIBO - Het bewuste en in hogere mate onbewuste gebruik van chemische stoffen is een zorgelijke toestand waarin een levensgroot gevaar schuilt voor de gezondheid van de mens en voor het milieu. Waar bijvoorbeeld in de landbouw openlijk pesticiden worden gebruikt, is het sluipend gevaar nog groter in andere producten zoals een luxe pan met een anti-aanbaklaag (teflon, ... red.) of het gebruik van modieuze producten waarin gevaarlijke chemische stoffen voor komen.

Suriname heeft in 2017 ingestemd met het regionaal project voor de ontwikkeling van een strategisch beheersplan om gebruik, import, export en transport van chemische stoffen een halt toe te roepen. In het internationale Basel-verdrag worden deze gevaarlijke chemische stoffen Persistent Organic Pollutants (POP's) genoemd. Persistent wil zeggen dat deze stoffen niet of zeer slecht biologisch afbreekbaar zijn, wat betekent dat ze voor langere tijd en sommige zelfs voor altijd in de grond blijven - met alle gevaar dat erbij hoort.

Nadat Suriname eerder twee onderdelen van het regionale project had afgerond, is dinsdag de derde fase ingegaan. Deze is er één van grootschalige bewustwording, waarbij de bevolking wordt bijgebracht wat POP's zijn, waar die voorkomen, hoe ze zich ontwikkelen en wat de schadelijke effecten zijn.

De bewustwordingscampagne is begonnen met de workshop 'Public Awareness and Public Education', waaraan is deelgenomen door overheidsfunctionarissen, vertegenwoordigers van particuliere organisaties, bedrijven, milieubeschermingsinstanties en andere personen. Zij vormen de doelgroep die ervoor moet zorgen dat de informatie wordt doorgegeven aan de eigen organisatie.

Tijdens de workshop is uitgebreid aandacht besteed aan vormen, hoeveelheden en alternatieve methodes waarin de bewustwording zal moeten plaatsvinden. Het regionale orgaan heeft een pakket ontwikkeld dat al in het eerste kwartaal van 2020 in werking moet treden.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is begonnen met het aanpakken van het gebruik van pesticiden in de landbouw. Per 1 januari gaat er een landelijk verbod in op het gebruik van een groot deel van pesticidensoorten waarin POP's voorkomen.

Bij de Milieucoördinatie van het kabinet van de president is er een commissie ingesteld die het project begeleidt en de afspraken in het regionale project uitvoert. Suriname heeft in 2011 zijn Nationaal Implementatieplan afgerond, het dit jaar bijgewerkt en als eerste van acht landen in het regionaal project ingediend.

Daarnaast heeft Suriname ervoor gekozen amendementen van het regionale mechanisme op te nemen in zijn milieuraamwet. In het verdrag van Basel is een opsomming gemaakt van POP's. Elk land, dus ook Suriname, heeft een 'besluit gevaarlijke stoffen', waarin een lijst is gemaakt van de stoffen. 

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina