Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Opzet delfstoffeninstituut formeel begonnen

Opzet delfstoffeninstituut formeel begonnen

22/10/2019 10:10 - Ivan Cairo

Opzet delfstoffeninstituut formeel begonnen

NH-minister Sergio Akiemboto sprak maandag tijdens de lancering van het transformatieproces van GMD naar DIS. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - De transformatie van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) naar het Delfstoffeninstituut Suriname (DIS) is maandag formeel aangevangen. Dat gebeurde op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) via de elektronische verlenging van twee concessies door minister Sergio Akiemboto.

In verschillende presentaties kwam naar voren dat de aanvraag- en verlengingsprocedures voor mijnbouwconcessies transparant worden en digitaal zullen plaatsvinden. Aanvragers kunnen via een elektronisch platform zelf nagaan wat de status van hun aanvraag is. De bergen papier die gepaard gingen met concessieaanvragen, zullen tot het verleden behoren en alle informatie wordt op één centraal punt beschikbaar. Het nieuwe proces zal ook eventuele corruptie bemoeilijken.

NH-directeur Dave Abeleven, Akiemboto en DIS-projectmamager Clyde Griffith benadrukten dat de opzet van het delfstoffeninstituut noodzakelijk is, onder meer door Surinames aansluiting bij EITI, het internationaal instituut voor transparantie in de mijnbouwsector. Ook het feit dat twee grote internationale mijnbouwbedrijven in Suriname opereren, noopten tot het opzetten van het DIS.

Akiemboto voerde aan dat de instelling van het instituut wordt genoemd in de overeenkomsten die decennia geleden met de twee goudmultinationals werden gesloten. "Wat we hier vandaag produceren, is niet het eindproduct", stelde de bewindsman. Hij merkte op dat de organisatie geconfronteerd wordt met veel uitdagingen, maar dat die omgezet dienen te worden in kansen. Ordening en verdere ontwikkeling van de mijnbouwsector is onmogelijk zonder sterke instituten.

Akiemboto heeft vaart gezet achter het transformatieproces na een ontmoeting met iemand die bij hem een concessieaanvraag wilde indienen. Toen hij de persoon erop wees dat die zijn stukken bij de GMD moest deponeren, werd hem voorgehouden dat hij kennelijk niet in Suriname woonde en dat de beoogde concessie aan iemand anders zou worden gegeven als de gebruikelijke weg zou worden gevolgd. "Dat heeft wel gestoken", aldus de bewindsman.

Om de verdenkingen van corruptie en fraude rond concessieaanvragen en andere zaken weg te maken is het daarom noodzaak dat er een instituut komt waar manipulatie moeilijk wordt. De bewindsman merkte verder op dat terwijl er grote buitenlandse maatschappijn in Suriname opereren en geen enkele grote internationale exploratiemaatschappij actief is. Tijdens exploraties kan het land al geld verdienen terwijl mijnbouwdata worden verzameld beschikbaar worden. Hij wil ook deze ontwikkeling aanpakken.

Griffith wees op de verschillende stappen die zijn gevolgd om het transformatieproces op gang te brengen en wat gedaan moet worden om uiteindelijk op het eindpunt te komen. Hij merkte op dat de GMD openstond voor verandering Dat heeft de voorbereidingen vergemakkelijkt, zei de projectmanager.

Suriname heeft volgens hem een strategisch belang om een delfstoffeninstituut op te zetten, omdat onder meer het mijnbouwpotentieel van het land ernstig onderontwikkeld is. Er wordt groei van de sector verwacht, met name goudwinning maar ook diversificatie van de industrie.

De complexiteit van financiële, sociale en milieugerelateerde uitdagingen en de toegenomen vraag naar goed bestuur en verantwoording in de mijnbouwsector, maakten het delfstoffeninstituut ook noodzakelijk, aldus de spreker. Dit orgaan zal zich onder meer bezighouden met regulering van de sector wat moet leiden van vergroting van de inkomsten, promotie, coördinatie, regulering, monitoring en versterking van de sector om haar bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van het land te vergroten.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina