Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Het is geen financieel vraagstuk’

‘Het is geen financieel vraagstuk’

20/10/2019 00:00 - Ivan Cairo

Franse en Surinaamse delegaties voerden besprekingen over het grensgebied tussen hun landen.

Franse en Surinaamse delegaties voerden besprekingen over het grensgebied tussen hun landen. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - Hechtere samenwerking tussen Frans-Guyana en Suriname op het gebied van veiligheid zal niet gehinderd worden door geldgebrek. “Het is geen financieel vraagstuk. Het is geen financieringsissue. We hebben in Frans-Guyana politie en militaire troepen die kunnen bijdragen aan verhoging van de veiligheid in het grensgebied langs de Marowijnerivier.” Zo reageerde Marc Del Grande, de prefect van Frans-Guyana, op vragen van journalisten.

Hij leidde vrijdag een technische delegatie van Franse leger- en politiefunctionarissen tijdens besprekingen met hun Surinaamse counterparts. Del Grande, een voormalige chef van de gendarmerie in Saint-Laurent, meent dat met goede samenwerking concrete en positieve resultaten bereikt zullen worden. Bij aanvang van de ontmoeting voerde hij aan dat als de twee landen niet samenwerken, niets zal worden bereikt op het stuk van veiligheid, aanpak van criminaliteit en bestrijding van illegale goudwinning en milieuvervuiling in het grensgebied.

De Franse ambassadeur Antoine Joly merkte op dat samenwerking enorm belangrijk is om de ontwikkeling van de bewoners in het gebied aan beide zijden van de grens te ondersteunen. Suriname en Frans-Guyana delen veel meer met elkaar dan slechts een grens, aldus de diplomaat. Del Grande benadrukte dat als de twee delegaties erin slaagden overeenstemming te bereiken over de aanpak van twee of drie vraagstukken, de bespreking niet voor niemendal zou zijn geweest.

De bilaterale ontmoeting kwam op verzoek van de Franse autoriteiten. Parijs stelt zich op het standpunt dat de veiligheidsvraagstukken in het grensgebied op het hoogste niveau aandacht moeten krijgen. De nadruk wordt gelegd op bestrijding van cocaïnesmokkel, mensenhandel en mensensmokkel, illegale goudwinning en milieuvervuiling. Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken hield de aanwezigen voor dat een multidisciplinaire taskforce zal worden ingesteld om de problemen in het Marowijne- en Lawagebied in kaart te brengen en oplossingsmodellen voor te dragen.

Beide landen zijn van mening dat het grensgebied geen rechteloze zone mag worden. Concreet is tijdens de meeting besloten dat elk land een liaisonofficier zal aanwijzen voor politionele, veiligheids- en inlichtingenkwesties. Ook zijn er aanspreekpersonen geïdentificeerd om specifieke migratieproblemen aan te pakken. Verder is vastgesteld dat de situatie zodanig is veranderd dat de gezamenlijke politiepatrouilles op de Marowijnerivier, van Saint-Laurent tot Maripasula, kunnen worden hervat.

De twee landen overwegen de hervatting van de gezamenlijke militaire en politiepatrouilles in het Marowijne- en Lawagebied. Suriname bracht enkele maanden geleden een stop aan deze operaties na een reeks van gewelddadige acties van Franse troepen tegen Surinaamse staatsburgers in het grensgebied. In december komen de twee delegaties weer bij elkaar, nu in Saint Laurent du Maroni, aan de Franse zijde van de Marowijnerivier.

In haar toespraak voerde Beighle aan dat de twee landen al op talrijke gebieden nauw met elkaar samenwerken en samen zoeken naar oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen. Naast de technische besprekingen is er behoefte om op politiek niveau regelmatig overleg te voeren. Volgens de bewindsvrouw is Suriname door zijn poreuze grenzen en schaarse bevolking in het grensgebied slachtoffer van grensoverschrijdende drugshandel en andere criminele activiteiten.

Echter, de regering is vastberaden dit probleem aan te pakken, zei ze. De problemen die zich op diverse gebieden voordoen zullen integraal aangepakt moeten worden, zodat duurzame oplossingen worden gevonden. Partijen moeten "bruggen bouwen en in dialoog blijven", stelde de minister.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina