Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Kinderen beter beschermen

COMMENTAAR: Kinderen beter beschermen

19/10/2019 12:00

COMMENTAAR: Kinderen beter beschermen

 

ER IS DRINGEND opvang nodig voor een meisje van negentien jaar dat vindt dat ze niet goed behandeld wordt in het kindertehuis in Lelydorp waar ze nu woont. Het meisje is twee weken geleden door de hoofdbegeleidster op straat gezet. Zij is ook ouder dan de maximale leeftijd die geldt voor het tehuis. Het meisje is door een oud-onderwijzeres opgevangen en zit nu in een internaat. Alleen is er onvoldoende geld om haar daar te houden.

Steeds vaker wordt melding gemaakt van dit soort gevallen in de media. Recent hebben ouders van een ander meisje aangeklopt bij een bekend televisieprogramma waar hulpbehoevenden hun ei kwijt kunnen. Daarbij is gemeld dat hun dochter van vijftien jaar al vier jaar op straat zwerft. De ouders zijn alle instanties afgelopen maar geen enkele kan of wil helpen. Hoewel de twee gevallen niet identiek zijn, is het duidelijk dat de instituten die zich moeten ontfermen over kinderen het zwaar laten afweten.

In een geciviliseerde samenleving worden instituten versterkt en ondersteund door de overheid omdat die niet alles zelf kan doen. De overheid verstrekt subsidie zodat die instituten hun maatschappelijke taak kunnen blijven vervullen en houdt de vinger aan de pols via de geëigende kanalen. In de praktijk blijkt steeds vaker dat de overheid weigert subsidie uit te betalen of eigendunkelijk bepaalt dat de aangevraagde subsidie te veel is. Daardoor hebben in de afgelopen jaren veel instituten die maatschappelijk werk deden, noodgedwongen moeten stoppen.

Ook voor het kind met een beperking is weinig aandacht. Zo zou ook stichting Matoekoe die deze kinderen begeleidt haar opvang moeten sluiten. Het is helemaal 'mooi' dat de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting André Misiekaba een charmeoffensief is gestart en oor heeft voor allerlei klachten. Echter, de vraag is hoeveel tijd en geld hij krijgt om structuren weer op te zetten. Het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk dat in augustus gestart is met een pilot, moet wel haast maken wil het ervoor zorgen dat de situatie van kinderen verbetert.

Tot nu toe lijkt het vooral alsof belanghebbenden, verbonden aan dit netwerk dat trouwens al sinds vorig jaar actief is, zijn verzand in het maken van plannen tot actie over te gaan. En precies het gebrek aan die actie maakt dat kinderen opgroeien tot onstabiele volwassenen met alle gevolgen van dien. Hopelijk wordt ook het netwerk door deze gevallen wakker geschud, want alle kinderen hebben recht op een goede toekomst.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina