Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Nauwe samenhang tussen oplossing kwikvervuiling en grondenrechten-issue'

Oplossen grondenrechtenprobleem en kwikvervuiling gaat hand in hand

18/10/2019 15:37 - Wilfred Leeuwin

Bij een presentatie in Tori Oso kwam tot uiting dat Grondenrechten en het milieuprobleem van kwikvervuiling door goudwinning onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Bij een presentatie in Tori Oso kwam tot uiting dat Grondenrechten en het milieuprobleem van kwikvervuiling door goudwinning onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.  

PARAMARIBO - De wet die nu voorbereid wordt om een einde te maken aan het zich tientallen jaren voortslepend grondenrechtenvraagstuk, geeft geen antwoord op de vraag hoe de regering denkt een hardnekkig milieuprobleem in het binnenland op te lossen. Al jaren wordt gewezen op de negatieve gevolgen van kwikgebruik voor de gezondheid.

De goudzoekers zou geleerd worden het gebruik hiervan af te bouwen, maar van daadwerkelijke actie is er geen sprake. De regering lijkt niet bij machte rigoureus in te grijpen. Door kwikgebruik vervuilt het rivierwater waarvan veel binnenlandbewoners afhankelijk zijn in het dagelijks leven. Ze kunnen vaak niet anders dan het vergiftigde water gebruiken, wat kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten.

Grondenrechten en de oplossing van het milieuprobleem van kwikvervuiling door goudwinning zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Marronkenner en universiteitsdocente Patricia Meulenhof en milieuactivist Erlan Sleur plaatsen kritische kanttekeningen bij de toekenning van rechten aan inheemsen en tribale volken, zoals de regering voor ogen heeft.

In de conceptwet Collectieve grondenrechten moet volgens de jurist Meulenhof nader worden uitgewerkt wat wordt bedoeld met collectieve verantwoordelijkheden en vooral het zelfbeschikkingsrecht bij besluitvorming in de mijnbouwsector waarbij er sprake is van grootschalige kwikvervuiling. Dat binnenlandbewoners in de kleinschalige goudwinning zelf verantwoordelijk zijn voor milieuvervuiling, noemt zij een dooddoener.

Er is een goede beheerstructuur nodig, waar iedereen in de branche zich aan houdt, zei Meulenhof 11 oktober in Tori Oso tijdens een presentatie over grondenrechten en goudwinning. De milieuactivist Sleur wees daar op de reële situatie rond milieuvervuiling in de gebieden die bij goedkeuring van de ontwerpwet officieel zullen behoren tot het collectieve eigendom van de inheemse en tribale gemeenschappen.

Hij denkt niet dat een politieke en of juridische oplossing mogelijk is om de huidige situatie te veranderen. Net als Meulenhof vindt hij dat er nationale bewustwording moet komen over de ernst en bedreiging van de vervuiling. Daarnaast moeten de lokale gemeenschappen het recht krijgen om zelf te bepalen hoe hiermee moet worden omgegaan.

Meulenhof vindt dat de wet die nu wordt voorbereid nog antwoord moet geven op de vraag wat nu moet gebeuren met de levensbedreigende situatie door kwikgebruik. Het is ook de vraag of met de wet de criminaliteit in die gebieden en vooral op de goudvelden zal worden teruggedrongen.

Dit geldt ook voor het wel of niet tegenhouden van normvervaging en het weer in evenwicht brengen van de biodiversiteit in die gebieden. "Wie heeft de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid om ordenend en regulerend op te treden: de overheid of het traditioneel gezag?" vraagt de juriste zich af.

Sleur, erg kritisch naar de beleidsmakers toe, zegt dat die het niet menen met de samenleving. Hij schetste tal van momenten waarin hij beleidsmakers heeft geconfronteerd met de situatie. In veel gevallen is beloofd er iets aan te doen. "Ik ben steeds aan het lijntje gehouden en van het kastje naar de muur gestuurd." Sleur zegt dat hij de gemeenschappen zal blijven bewustmaken van de ernst van de situatie en van de onverschillige houding van de overheid.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina