Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Conferentie bescherming ozonlaag in Suriname

Suriname gastland conferentie voor bescherming ozonlaag

07/10/2019 02:57 - Cheflin Paulus

Ozon-officieren en douaniers hielden zondag hun netwerkbijeenkomst.

Ozon-officieren en douaniers hielden zondag hun netwerkbijeenkomst. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Suriname is tot en met woensdag voor de derde keer gastland voor de regionale netwerkbijeenkomst van ozon-officieren en douaneambtenaren. Vertegenwoordigers van vijftien Caribische landen discussiëren over het strategisch en gefaseerd uitbannen van gassen die schadelijk zijn voor de ozonlaag en over manieren om dit deel van de aarde beter te beschermen.

Cedric Nelom, directeur van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos), vertelde op een persconferentie zondag dat het van belang is om met ozon-officieren en douane gezamenlijk te praten. Immers, de douane speelt een belangrijke rol bij de import. De discussies deze week gaan veelal over schadelijke stoffen die in 2020 verboden zullen worden. Ook wordt gesproken over andere schadelijke stoffen die nu nog worden geïmporteerd, maar tot 2030 langzaam uitgebannen zullen worden.

Het VN Milieuprogramma Unep is de partner van het Nimos bij deze gesprekken. Het voornaamste doel van deze organisatie is volgens Marco Pinton, één van de hoofdverantwoordelijke functionarissen, om landen bij het toepassen van het Montreal Protocol te assisteren. "De bedoeling is dat wij de landen steeds blijven ondersteunen om ons doel te bereiken. Samen kan het."

Het Montreal Protocol houdt in dat fluorkoolwaterstoffen die wereldwijd worden gebruikt bij koeling en schuimtoepassing afgeschaft worden, omdat ze schadelijk zijn voor de ozonlaag. Nelom vindt het belangrijk dat organisaties en personen die zich bezighouden met de koeltechniek voorbereid worden op het feit dat ozonafbrekende stoffen volgend jaar uitgebannen zullen worden.

Hij zegt dat er in Suriname een dalende trend is in het gebruik van gevaarlijke stoffen. De bedoeling is volgens hem om de markt ook te informeren over het gebruik van deze stoffen. De consument moet ook bewuster worden gemaakt. Het op gang brengen van de bewustwording bij de gemeenschap lukt volgens hem goed.

Gerald Nutisya van het Ozonsecretariaat van de Verenigde Naties noemt het belangrijk dat de landen die het milieuverdrag hebben ondertekend, bijeenkomen en elkaar blijven steunen bij de realisatie van hun doelen. "Wij praten over ervaringen die wij meemaken en obstakels die wij tegenkomen."

Het Netwerk van de ozon-officieren werd in 1997 opgericht in Zuid-oost Azie. Het wordt sindsdien gefinancierd door Zweden. Suriname participeert sinds 2002 en is eerder in 2004 en 2011 gastland geweest. Zondag kreeg Belize een award als land dat dit jaar de grootste bijdrage heeft geleverd bij de strijd tegen import van stoffen die giftig zijn voor de ozonlaag.

In elk deelnemend land moet een ozon-officier erop toezien dat de coördinatie en uitvoering van het Montreal Protocol wordt nageleefd. De grote belangstelling van de media is voor Nelom een teken dat er daadwerkelijk een wil is om te werken aan het informeren van de gemeenschap.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina