Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • AANGEBODEN: Ispeak roept op tot dialoog

AANGEBODEN: Ispeak roept op tot dialoog in onderwijsdispuut

07/10/2019 23:33

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

PARAMARIBO - Er is wederom spanning te merken in het onderwijsveld en als jongerenorganisatie volgen wij de conflicten op de voet. Heel erg bezorgd moeten wij helaas concluderen dat wederom de jongeren de dupe worden van storingen binnen het onderwijsproces.

Het afgelopen schooljaar was één met veel spanningen tussen het ministerie en grote delen binnen het onderwijsveld. De vele stakingen en onderbrekingen van het onderwijsproces liggen nog vers in het geheugen. Zullen leerlingen weer in alle spanning het schooljaar moeten doorlopen? Of zal een schooljaar met stakingen een normaal fenomeen gaan worden in ons Switi Sranan? Hoe gezond is dat voor onze samenleving?

Tot mijn verbazing verneem ik uit de media dat er brieven zijn gericht aan het ministerie zonder enig resultaat terug te hebben ontvangen. Het ministerie, dat belast is met het onderwijsgebeuren, moet voor de nodige rust zorgen. Verder roep ik BvL/ALS op om de verantwoordelijkheid te kennen en de belangen van het kind centraal te stellen.

In ons ontwikkelingsplan staat het volgende: "Education is the main tool for developing human capital in the service of development in our country. Generally, the level of education of a society is one of the key indicators to determine the level of development of a country." De regering en haar ministeries zijn er dus van bewust hoe belangrijk educatie is voor het menselijk kapitaal. Wij hebben verder verschillende verdragen getekend en geratificeerd die het onderwijs voor jongeren zou moeten garanderen.

Als verantwoordelijken roepen wij de twee partijen op inderdaad hun plaats en verantwoordelijkheid te nemen. In tijden van 'problemen' is het belangrijk om gezamenlijk op te treden en meningsverschillen te overbruggen. Het is nu tijd dat partijen in 's landsbelang handelen. Laat het kind, de toekomst van morgen, ongestoord educatie genieten en de beste resultaten halen.

Ik roep daarom het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur onder leiding van minister Lilian Ferriër en BvL/ALS onder leiding van Reshma Mangre op om met elkaar om de tafel te gaan zitten om de knelpunten binnen het onderwijs te bespreken en op te lossen. Ik hoop van harte dat partijen zich voorbeeldig zullen opstellen en het 'kind' centraal zullen stellen. Het is ons goed recht onderwijs te genieten en de taak van de overheid om onderwijs te garanderen.

Furnen Kofie -  Ispeak

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina