Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Waterschappen op het punt van uitvoering keur

Waterschappen op het punt van uitvoering keur

04/10/2019 15:37 - Beta Debidien

Waterschappen op het punt van uitvoering keur

Foto: Beta Debidien  

NIEUW-NICKERIE - De twaalf inliggende waterschappen in Nickerie staan nu op het punt van uitvoering van de keur (aantal regels waar de boeren zich aan moeten houden, …red.) die zij al ongeveer een jaar in handen hebben. De Begeleiding Commissie Waterschappen (BCW) heeft dinsdag in het Burger Informatiecentrum (BIC) de waterschappen op het hart gedrukt om tot uitvoering van de keur over te gaan.

De waterschappen moeten volgens Guido van der Kooye, voorzitter van de begeleidingscommissie nu hun schouw uitvoeren in de periode 1 tot en met 13 oktober. "Een schouw is een soort van controleproces van het bestuur dat de polders zal aflopen om na te gaan wie hun deel van de kanalen heeft onderhouden, "en indien de belanghebbenden het onderhoud hebben nagelaten dat ze een aanmaning krijgen om het alsnog te doen. Bij het weigeren worden ze bij procesverbaal beboet", meent hij.

Als het bestuur zelf de kanalen moet schoonmaken, dan zal degene die in overtreding is de rekening gepresenteerd krijgen. De voorzitter benadrukt dat de twaalf waterschappen nu echt hun werkzaamheden moeten gaan uitvoeren in hun waterschapsgebieden. Het is de bedoeling dat elk boer een bijdrage levert om het resterende deel van de infrastructuur, kleidammen en toegangswegen, in zijn gebied te helpen onderhouden.

Er zal vooraf een begroting opgemaakt worden die ter goedkeuring zal worden voorgelegd tijdens een algemene ledenvergadering met de belanghebbenden. "Als de leden het daarover oneens zijn, wordt dat onderling met het bestuur besproken en worden er wijzigingen aangebracht aan het bedrag dat ze moeten betalen. Daarna zal dat weer ter goedkeuring worden aangeboden tijdens de algemene ledenvergadering." De begeleidingscommissie zal de besturen blijven volgen en de nodige hulp bieden in het gehele proces.

Chaitram Adhin, voorzitter van het waterschapsgebied Uitbreiding Groot Henarpolder I en II, ziet heel graag dat de overheid inkomt en de waterwegen éénmalig helpt opschonen. "Daarna kunnen wij het gebied overnemen en het werk zonder enig probleem uitvoeren, want we weten dat de secundaire leidingen in alle landbouwgebieden in Nickerie al enkele jaren dichtbegroeid zijn. Handmatig kunnen wij dat niet opschonen, daar zijn machines voor nodig", zegt Adhin terwijl hij wijst naar dat deel van de infrastructuur waarvoor de overheid verantwoordelijk is. Juist in dat deel moet er opgeschoond worden en is er sprake van achterstallig onderhoud.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina