Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Leraren Havo 1 willen af van directeur

Leraren Havo 1 willen af van directeur

02/10/2019 08:22 - Ivan Cairo

Leraren Havo 1 willen af van directeur

Havo 1-leerkrachten verlaten de lerarenkamer. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Leerkrachten op het Openbaar Atheneum, Havo 1, willen niet langer werken onder leiding van directeur Radikhadevi Sital. De schoolleider zou met haar vermeende wangedrag voor een verziekte en onwerkbare sfeer hebben gezorgd.

Sital wordt verweten van onder meer manipulatie, rancuneus handelen, het hanteren van list en bedrog om haar macht op de school te doen gelden, het zaaien van tweedracht, het in het openbaar en zelfs in bijzijn van leerlingen betuttelen en beledigen van docenten, ondergeschikten en leerlingen.

Dit vraagstuk is december vorig jaar per brief onder de aandacht van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) gebracht door bezorgde leerkrachten, maar een bemiddelingspoging om de verhoudingen op Havo 1 te normaliseren leed schipbreuk door de vermeende niet-coöperatieve houding van Sital.

Uiteindelijk besloot de leiding van het ministerie de directeur te muteren en een nieuwe schoolleider aan te stellen. Echter, dat besluit is teruggedraaid wat de bezorgde leraren in het verkeerde keelgat is geschoten. Het ministerie besloot op verschillende middelbare scholen, inclusief Havo 1, een managementteam te plaatsen. Op Havo 1 zit Sital in het managementteam; de rest is nog niet aangetreden.

Uit protest tegen deze gang van zaken hebben ontevreden docenten de lerarenvergadering dinsdag bij aanvang van het nieuwe schooljaar verlaten en zich op het ministerie aangemeld. "We willen geen instructies van Sital en de onderdirecteuren die onrechtmatig door haar zijn benoemd", zegt één van de actievoerende docenten. "We zijn niet in de lerarenkamer gaan zitten. We hebben rechtsomkeert gemaakt en zijn naar onze werkgever, het ministerie, gegaan om ons beklag te doen. We willen niet onder haar leiding werken, want zij is het probleem", wordt eraan toegevoegd.

De ontevreden leerkrachten zijn dinsdag op het ministerie kort te woord gestaan door Onderwijsminister Lilian Ferrier. Zij heeft hen voorgehouden dat er een managementteam komt bestaande uit vier personen, onder wie Sital. Ook heeft Ferrier aangegeven dat er nieuwe verkiezingen gehouden zullen worden voor het aanstellen van onderdirecteuren op Havo 1.

Verschillende leerkrachten vertelden aan de Ware Tijd  welke stappen ondernomen zijn om in eerste instantie de relatie met de directeur te herstellen. "Onze eerste brief naar het ministerie was bedoeld om een oplossing te vinden voor de onhoudbare situatie, niet om mevrouw Sital weg te krijgen", wordt gezegd. Echter, door intriges en manipulatieve handelingen van de directeur, is dat sentiment omgeslagen. Nu moet ze weg.

"We willen nu een directeur van buiten de school om de situatie weer gezond te maken. We denken niet dat ze nog zal veranderen. Haar karakter is niet één van samenwerking maar één van mi o sori yu", vertelt een docent. Een andere zegt dat vanwege het wantrouwen tegen de directeur leerkrachten foto's maakten van alles wat aan haar werd overgedragen, omdat Sital leerkrachten voorhield dat zaken niet aan haar waren overhandigd terwijl zulks wel het geval was. "Op een gegeven moment maakten we foto's van alles wat we inleverden om bewijs te hebben. Het is een onleefbare situatie op de school", benadrukt een leerkracht.

In verschillende brieven naar de afdeling Inspectie van OWC en een "noodkreet" aan de minister worden de zaken waaraan Sital zich schuldig zou hebben gemaakt, gedetailleerd weergegeven. Verschillende pogingen van dWT om van Sital een reactie te vernemen, hebben niets opgeleverd. Een vrouw die met haar mobiele nummer terugbelde gaf aan niet de directeur van Havo 1 te zijn, nadat haar werd voorgehouden dat er was gebeld voor wederhoor. "O, dan moet u mijn zus hebben, maar die slaapt nu", zei de vrouw die zelf had teruggebeld. Bij andere pogingen daarna om in contact te komen met Sital werd de telefoon niet meer beantwoord.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina