Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Opschorting perceels-ID is nieuws voor landmeters

Landmeters weten niets van opschorting perceels-ID

02/10/2019 19:37 - Gilliamo Orban

Landmeters weten niets van opschorting perceels-ID

Foto: GLIS.sr  

PARAMARIBO - Landmeters zijn overvallen door de mededeling van president Desi Bouterse dat de regering heeft besloten om de werking van de perceelsidentificatie (perceels-ID) op te schorten tot 1 augustus 2020. Dit zou gebeuren vanwege klachten vanuit de samenleving.

Ook Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons is hierover gehoord . "Dit besluit wordt spoedig geformaliseerd", zei het staatshoofd maandag tijdens zijn jaarrede. Desgevraagd zegt Nielkamal Kalpoe, voorzitter van de Landmetersvereniging, dat de beroepsgroep hierover nog niet is geïnformeerd. Zij wijst erop dat de president de perceels-ID die verankerd is in de GLISwet niet kan opschorten. "Alleen De Nationale Assemblee kan de wet veranderen of aanpassen."  

Op 28 oktober 2016 is het Staatsbesluit Perceel Identificaties in werking getreden. Dat besluit schrijft dwingend voor dat uitmetingskaarten van percelen die door landmeters worden geproduceerd, moeten worden goedgekeurd door het instituut. Hierdoor wordt gegarandeerd dat uitmetingskaarten op perceelkaarten voldoen aan internationale normen en standaarden.

Indien de perceelkaart door GLIS is goedgekeurd, wordt deze voorzien van een perceels-ID. "Dit staatsbesluit zegt slechts hoe de perceels-ID  eruit moet zien. Dat alle percelen een perceels-ID moeten hebben, staat vastgelegd in de GLIS-wet", legt de voorzitter uit.

In het staatsbesluit staat dat er, naast de instelling van het Management Instituut GLIS, bij de Wet Grondregistratie en Land Informatie Systeem ook een nieuwe regeling geïntroduceerd zal worden voor het aanduiden van percelen, namelijk de perceelidentificatie.

In de wet staat dat de wijze van toekenning van perceels-ID bij Staatsbesluit dient te geschieden. "Als de staat grond uitgeeft, moet het perceel genummerd worden door de GLIS-landmeter. Dat kan hij nu alleen doen met het Staatbesluit van 2016, maar wordt dit opgeschort, komt de wijze waarop een perceels-ID tot stand komt weg te vallen", zegt Kalpoe.

Volgens het Staatsbesluit is de perceels-ID een unieke aanduiding van percelen die geldt voor alle percelen in Suriname. Het is namelijk het identiteitsnummer van de percelen. Hiermee is afgestapt van de oude manier van nummering. De peceels-ID wordt bepaald op basis van ressortcodes en coördinaten.

De perceels-ID zorgt volgens Kalpoe voor rechtszekerheid. "Voordat het er was, kon bijvoorbeeld een stuk grond verkocht worden voor duizenden Amerikaanse dollars. De koper gaat op zoek naar het perceel, maar het kan niet gevonden worden", zegt de voorzitter.

Zij vraagt zich af wat de klachten van de burgers zijn over de perceels-ID. Zij geeft toe dat, onder meer vanwege onderbezetting bij landmeters het nummeren van percelen langzaam gaat. Het Management Instituut GLIS liet in maart weten dat het niet debet is aan de lange wachttijden en hoge kosten die landmeters hun cliënten in rekening brengen om uitmetingskaarten te voorzien van een perceel-ID.

Daarover zouden veel klachten zijn binnengekomen bij het instituut. "Daarbij wordt ook nog de vinger gewezen naar het GLIS die voor oponthoud zou zorgen en de kosten omhoog zou drukken", stond toen in de bekendmaking. Kalpoe zei indertijd dat de kosten afhangen van de locatie, grootte en de complexiteit van een perceel.

De ingewikkeldheid van een meting en het grondrechtelijk onderzoek moeten volgens haar niet worden onderschat. Dat laatste is 'tijdrovend', omdat veel perceelkaarten niet correct zouden zijn. "Een perceelmeting in het centrum van Paramaribo van minder dan duizend vierkante meter, kan duurder uitvallen dan een perceelmeting van één hectare in een onbebouwde omgeving", schetste Kalpoe destijds de praktijk.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina