Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Halsstarrige bewindsvrouw

COMMENTAAR: Halsstarrige bewindsvrouw

02/10/2019 12:00

COMMENTAAR: Halsstarrige bewindsvrouw

 

OP DE MEESTE scholen is dinsdag het nieuwe leerjaar van start gegaan. Traditiegetrouw is dat weer niet zonder problemen gegaan. De Bond van Leraren (BvL) heeft docenten van middelbare scholen opgeroepen om zich woensdagmorgen vanaf acht uur te verzamelen bij het bondsgebouw.

De bond is er niet over te spreken dat de benoeming  van onderdirecteuren van het Lyceum 1, Lyceum 2 en het Havo door het ministerie wordt tegengehouden, terwijl het wel gebruikelijk is dat onderdirecteuren 'doorstromen' naar een directeurspost. Minister Lilian Ferrier is volgens BvL-voorzitter Reshma Mangre niet bereid om over de ontstane situatie te praten, wat reden is voor de actie. En als Ferrier niet aan de eisen tegemoetkomt, dan wordt gedreigd het onderwijs landelijk plat te gooien.

Ook op de Henri Dahlbergschool (Havo-1) rommelt het. Leerkrachten hebben al in december vorig jaar aangegeven dat ze niet langer werken onder leiding van directeur Radikhadevi Sital, die met haar vermeende wangedrag voor een verziekte en onwerkbare sfeer op de school zou hebben gezorgd. Ze zou worden gemuteerd, maar dat ging uiteindelijk niet door. Sterker nog, Ferrier zei gisteren aan boze leerkrachten dat Sital gewoon deel blijft uitmaken van het managementteam.

Mogelijk heeft het ministerie steekhoudende argumenten om de onderdirecteuren te passeren, maar die zijn dan niet goed overgebracht. Zoals ook niemand snapt waarom Sital mag blijven zitten waar ze zit. Minister Ferrier maakt er een gewoonte van om zaken op de spits te drijven, de confrontatie op te zoeken en vervolgens niet te kiezen voor een dialoog.

Recentelijk heeft ze dat nog aangetoond in de kwestie rond de achterstallige subsidie van de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (Fibos). Die zag zich genoodzaakt een bijdrage van de ouders te vragen, wat bij de bewindsvrouw in het verkeerde keelgat schoot. In plaats van in gesprek te gaan met Fibos om een oplossing te zoeken voor het subsidievraagstuk, riep ze ouders op niets te betalen.

De regering moest vorige week inspringen, dus enkele dagen voor aanvang van het nieuwe schooljaar, om voor een oplossing te zorgen. Met Ferrier alleen kwamen de partijen er kennelijk niet uit. Je zou juist van een minister die belast is met de educatie van de Surinaamse jeugd mogen verwachten dat die het goede voorbeeld geeft en dat je met constructief overleg tot een vergelijk kan komen.

Ferrier kiest echter voor het tegengestelde en zet doorgaans de hakken in het zand, met als gevolg dat de tegenpartij de barricaden op gaat. Zelfs als die tegenpartij aantoonbaar ongelijk heeft, blijft het pad van dialoog het beste om te bewandelen. Door zo halsstarrig te zijn, wordt er niets opgelost. En daar zijn uiteindelijk de leerlingen weer de dupe van.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina