Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Kwinti’s en inheemsen zijn het oneens over grens

Kwinti’s en inheemsen bereiken nog geen akkoord over grenzen

28/09/2019 22:49 - Cheflin Paulus

Voorzitter van de bewustwordingscommissie Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname, Louis Alfaisie.

Voorzitter van de bewustwordingscommissie Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname, Louis Alfaisie. Foto: Twitter  

PARAMARIBO - Bij vervolgonderhandelingen over het bepalen van de grenzen tussen hun leefgemeenschappen, hebben de Kwinti's en inheemsen vrijdag geen compromis bereikt. De partijen zijn huiswaarts gekeerd met een voorstel dat aan hun respectieve dorpsgenoten zal worden voorgehouden.

Dit zegt de voorzitter van de bewustwordingscommissie Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname, Louis Alfaisie, in gesprek met de krant. Het overleg van de twee groepen begon al vroeg in de ochtend in hotel North Resort in Paramaribo-Noord. De vergadering is verdaagd tot nader order. De vertegenwoordigers van beide groepen zullen het compromisvoorstel doornemen met hun gemeenschappen.

Binnen hun woongebied zullen de vertegenwoordigers van de groepen verder met hun naasten overleggen. Hierna zullen zij contact opnemen met het managementteam dat belast is met de voorbereidingen van het grondenrechtenvraagstuk om een vervolgsessie te faciliteren. Alfaisie zegt dat het uitstel van het overleg tussen de twee groepen geen invloed heeft op de oplossing van het grondenrechtenvraagstuk.

De inheemsen zijn voorstander van een grens zonder dat die een barrière vormt voor de traditionele leefwijze. Voor de economische bedrijvigheid, waaronder houtkap en de goudwinning willen ze wel een grens. Verder moet een grens geen belemmering vormen voor goed nabuurschap. De Kwinti's hebben liever dat het totale leefgebied van beide groepen als één wordt beschouwd, zoals het altijd is geweest.

Er is nu een overlapping van zeker één plek waar beide groepen aanspraak op maken. De Kwinti's pleiten voor bescherming van het gehele gebied dat door de twee groepen als woon- en leefgebied wordt beschouwd, terwijl de inheemsen een andere mening hebben. Alfaisie zegt dat er geen dwang en tijdsdruk is om een grens te bepalen. Het is een beslissing die ze onderling nemen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina