Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Instelling rekruteert lokale krachten

Instelling rekruteert lokale krachten voor onderwijs en zorg in Nederland

27/09/2019 00:11 - Merredith Bruce

Instelling rekruteert lokale krachten voor onderwijs en zorg in Nederland

Foto: Linkedin.com  

PARAMARIBO - Een toegenomen tekort aan docenten voor het basisonderwijs in Nederland, heeft de behoefte naar professionals uit die branche enorm doen toenemen. Interteach, een onderwijsinstelling in Nederland die ook fungeert als uitzendinstantie van docenten en leerkrachten, heeft daarom een procedure op gang gezet om geïnteresseerden in Suriname te werven.

Gediplomeerde docenten, leerkrachten en verpleegkundigen die in Suriname wonen, worden opgeroepen zich te registreren voor een informatiebijeenkomst op zondag. "Er is een flink tekort aan leerkrachten in Nederland en Interteach zorgt ervoor dat er leerkrachten worden geplaatst op locaties", vertelt Samentha Jabini, die mede belast is met de voorbereiding hiervan, tegen de krant.

Ze stelt dat ook de Nederlandse zorgsector op zoek is naar extra personeel. Daarom gaat er ook een oproep uit naar lokale verpleegkundigen die geïnteresseerd zijn om in Nederland aan de slag te gaan. Tot donderdag hadden zich zestig personen geregistreerd, van wie het merendeel in het onderwijs aan de slag wil gaan. 

Het is niet de eerste keer dat er Surinaamse leerkrachten en verpleegkundigen worden gerekruteerd om in het buitenland te werken. Jaren terug zette een andere Nederlandse instelling een wervingscampagne op touw. Toenmalig Onderwijsdirecteur Adiel Kallan sprak toen van een 'ordinaire ronselpraktijk'.

Jabini garandeert dat er nu geenszins sprake is van ronselen. Er is onderzoek hieraan voorafgegaan. "Wat we daaruit hebben kunnen constateren, is dat er heel veel leerkrachten zonder werk zitten die geen plaatsing kunnen vinden." Volgens haar is er sprake van een soort win-winsituatie.

Het onderzoek heeft volgens haar ook uitgewezen dat er vanwege een overschot op sommige scholen zelfs twee leerkrachten voor een klas staan. Het tekort aan leerkrachten in het binnenland komt volgens haar meer, omdat leerkrachten daar niet graag werken. Interteach heeft onderwijsminister Lilian Ferrier per brief om een gesprek gevraagd. Daaruit blijkt volgens Jabini dat de organisatie er geen 'dubbele agenda' op nahoudt. 

Het is de bedoeling dat de geselecteerden in Nederland als onderwijsassistent worden ingezet met de mogelijkheid om binnen twee jaar uit te groeien tot volwaardig docent. Interteach regelt het contract en een werkvergunning.

"Na de informatiebijeenkomst zullen we aan de hand van de diploma's van de geregistreerden kijken wat hun mogelijkheden zijn in Nederland", vertelt Jabini. Vanwege de dringende behoefte streeft de organisatie ernaar om begin volgend jaar al personen te hebben die in Nederland aan de slag kunnen. "Het ligt aan de geïnteresseerde zelf hoe snel dat gaat."

Op de bijeenkomst zondag in het Lalla Rookhgebouw krijgen de belangstellenden die zich hebben opgegeven meer informatie over de wervingsprocedure. De instelling is van plan een privéschool op te zetten in Suriname en wil in zoveel mogelijk landen een vestiging hebben.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen