Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Transparantie?

COMMENTAAR: Transparantie?

26/09/2019 12:00

COMMENTAAR: Transparantie?

 

HET GEBOUW WAARIN de Amerikaanse ambassade was gevestigd is verkocht aan de staat Suriname. De bedoeling is dat de Belastingdienst daarin gevestigd zal worden. Opvallend is dat de ondertekening van de documenten heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van de media. De Amerikaanse zaakgelastigde Michael Keays die gevraagd werd naar het waarom zegt dat de Amerikaanse wetgeving voorschrijft dat dit soort zaken zo transparant mogelijk moeten geschieden.

Financiënminister Gillmore Hoefdraad beaamde dat. Dit mag een unicum genoemd worden van de minister die in 2016 het parlement zei dat hij niet te veel informatie wil geven aan de volksvertegenwoordigers die het niet begrijpen: "Het is net een scheermes geven aan een aap. Hij gaat je totaal vernietigen", zei Hoefdraad met woorden van gelijke strekking.

In de jaren daarna is telkenmale gebleken dat Hoefdraad - en met hem de regering - geen voorstander is van transparantie. Integendeel: media - vooral de onafhankelijke - worden zo ver mogelijk gehouden van sommige nieuwsfeiten. Het volk en de volksvertegenwoordiging wisten bijvoorbeeld pas dat met het IMF in zee gegaan zou worden toen er al een overeenkomst was.

Een ander voorbeeld van een miskleun op het gebied van transparantie mag het Suralco-gedrocht genoemd worden. De regering en het onderhandelingsteam hebben - om te komen tot de final exit van deze multinational - vooral achterkamertjesdeals gesloten waarbij nu nóg niet duidelijk is wie het meest geprofiteerd heeft daarvan en waarom.

En zo kunnen bladen worden gevuld met informatie en nieuws die het publiek zijn onthouden om kennelijk vooral te voorkomen dat de regering werd "vernietigd door het scheermes van informatie te geven aan onwetende apen". Hoe het ook zij, Suriname hoeft zich kennelijk geen illusie te maken: dat de verkoop van het ambassadegebouw in aanwezigheid van de pers is gebeurd, is echt op instigatie van de Amerikaanse autoriteiten. In een ander geval hadden we het weer moeten doen met een zoetsappig bericht van het NII.

Maar doordat hoop doet leven en transparantie een pijler is van democratie blijven we hopen dat Hoefdraad werkelijk het licht heeft gezien en dat de rest van de transformatie die de Belastingdienst broodnodig moet ondergaan wel transparant geschiedt. En dat daarbij niet alleen gekeken wordt naar het kloppen van geld uit de zakken van de werkende en dus makkelijk te bereiken klasse. Maar dat ook grootverdieners die vanwege gebrek aan wetshandhaving de dans ontspringen en ook aan de regering gelieerde kapitalisten hun bijdrage verplicht leveren aan 's lands kas.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina