Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Belastingdienst verhuist naar oude VS-ambassade

Belastingdienst verhuist naar vroegere VS-ambassade

25/09/2019 10:41 - Ivan Cairo

De ondertekening van de verkoopovereenkomst van het voormalige Amerikaanse ambassadegebouw.

De ondertekening van de verkoopovereenkomst van het voormalige Amerikaanse ambassadegebouw. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - Over enige tijd zal de Dienst der Belastingen worden gehuisvest in het gebouw aan de dokter Sophie Redmondstraat waarin voorheen de Amerikaanse ambassade was gevestigd. De Verenigde Staten heeft het pand en omliggende terreinen voor 4,2 miljoen US dollar verkocht aan de Staat Suriname.

De verkoopakte en andere bijbehorende documenten werden dinsdag op het ministerie van Financiën door notaris Vera Dollart-Derby gepasseerd. De overdracht van de onroerende goederen vond ook plaats en woensdag wordt de overschrijving bij het MI-Glis geformaliseerd.

Onder het toeziend oog van financiënminister Gillmore Hoefdraad werden de documenten getekend door de Amerikaanse zaakgelastigde Michael Keays en RGB-minister Lekhram Soerdjan als beheerder van de onroerende goederen van de Staat. Opvallend was dat de ondertekening van de verschillende overeenkomsten die gepaard gaan met de transactie, in aanwezigheid van de pers heeft plaatsgevonden.

Desgevraagd zei Keays dat de Amerikaanse wetgeving voorschrijft dat dit soort zaken zo transparant mogelijk dienen te worden afgewikkeld. "We hebben de gewoonte om aan de kant van transparantie te blijven. We willen graag dat de mensen weten welke zaken wij doen", stelde hij. Ook minister Hoefdraad gaf aan dat op basis van transparantie de pers erbij is gehaald om de afwikkeling van de koop- en verkoopdeal bij te wonen.

De minister zei dat de transactie heeft plaatsgevonden volgens de aanbestedingsprocedures van de VS, Suriname en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Suriname koopt het pand met de twaalf bijbehorende percelen van samen ruim 6000 vierkante meter met financiering van de IDB. De aankoop heeft via een openbare inschrijving plaatsgevonden, waarbij de gunning naar de Staat is gegaan. De onroerende goederen waren getaxeerd op ruim 5 miljoen US dollar.

De ontwikkelingsbank stelde enige tijd geleden een leningenpakket van 40 miljoen US dollar ter beschikking voor de hervorming van overheidsfinanciën. Met deze middelen mogen ook gebouwen worden aangeschaft, benadrukte minister Hoefdraad. De bedoeling is dat ook de herinrichting en uitrusting van het gebouw, zodat de belastingdienst optimaal kan functioneren, uit de IDB-pot wordt betaald. 

Alleen al het doornemen en presenteren van de documenten heeft ruim een uur in beslag genomen. Hoefdraad is blij dat het aankoopproces achter de rug is. De discussie om tot de aankoop over te gaan heeft veel tijd gevergd en meerdere ministeries hadden belangstelling voor het pand. Uiteindelijk werd gekozen voor Financiën, dat de belastingdienst erin zal onderbrengen.

"Dit proces van koop was niet eenvoudig omdat we aan de comptabele en aanbestedingsregels van twee landen en van de IDB moesten voldoen". Als niet aan de regels van de IDB was voldaan zou de financiering niet zijn goedgekeurd. De komende periode wordt gewerkt aan de herinrichting van het gebouw, zodat "het een reflectie is van een modern belastingkantoor", zei de minister.

VS-vertegenwoordiger Keays is ingenomen dat het gebouw aan de Staat kon worden overgedragen. De verkoop is in het belang van beide landen, stelde hij.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina