Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Paamaka en Ndyuka leggen grens vast

Paamaka en Ndyuka leggen grens vast

11/09/2019 22:05

De krutu op Diitabiki.

De krutu op Diitabiki. Foto: NII  

PARAMARIBO - De stammen Paamaka en Ndyuka in Oost Suriname hebben hun aloude grens vastgelegd. Dit vond dinsdag tijdens een krutu te Diitabiki plaats. Overeen is gekomen dat de grens ligt bij het eiland Bofoo Tabiki nabij de plek Mooi Santi, stroomopwaarts ten opzichte van de nederzetting Loka Loka. Alle leden van de delegaties van beide stammen hebben het document ondertekend, meldt het NII.

Het Management Team (MT), belast met de uitvoering van het 'Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname", heeft de krutu gefaciliteerd. Het MT was eind augustus ook als facilitator bij de ondertekening van een soortgelijk document tussen de Ndyuka's enerzijds en de Trio en Wayana inheemsen anderzijds.

Wensley Misiedjan, voorzitter van het Management Team, is opgelucht. Hij heeft de leiding van beide stammen gecomplimenteerd voor de diplomatie die ze aan de dag hebben gelegd. Hoewel de twee stammen eeuwenlang vreedzaam naast elkaar leefden, verschilden de twee van opvatting over waar het ene stamgebied begint en waar het andere eindigt. Dat verschil heeft echter nooit geleid tot spanningen, integendeel heeft de buitenwacht nooit iets daarvan gemerkt.

Met de progressie die het managementteam nu maakt met de uitvoering van het stappenplan, vinden verschillende stammen het nodig om hun stamgebieden duidelijker te definiëren. Daarmee is ook een groeiende behoefte ontstaan bij de stammen om hun onderlinge gebieden nader vast te stellen en vast te leggen. Misiedjan is blij dat de stammen zowel afzonderlijk als samen een grote bijdrage leveren aan het proces naar de wettelijke erkenning van de grondenrechten.

Ten aan zien van de demarcatie en grenzen van de stamgebieden zegt Rodney Black, lid van het MT en voorzitter van de commissie Demarcatie, dat de grenzen door de stammen zelf worden bepaald. "We leggen vast wat wordt gepresenteerd door de inheemse en tribale volken," aldus Black. Hij maakt deel uit van de delegatie van het MT dat sinds maandag de ontmoeting tussen de twee stammen op Diitabiki faciliteert.

Het MT heeft ondertussen al enkele conceptwetten geproduceerd. Die concepten worden in de laatste fase naar eind september toe nader bediscussieerd in verschillende werksessies. Misiedjan zegt dat het werk van het MT en de drie ondersteunende commissies (Wetgeving, Demarcatie en Bewustwording) volgens schema verloopt. Hij hoopt de conceptwetten conform de opdracht eind september te kunnen presenteren aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling.

 

 

 

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina