Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Aandacht voor aanpak zelfmoord miniem’

‘Aandacht voor aanpak zelfmoord miniem’

11/09/2019 08:11 - Merredith Bruce

Asha Mungra stelt dat er een relatie is tussen zelfmoord en de economische situatie van een land.

Asha Mungra stelt dat er een relatie is tussen zelfmoord en de economische situatie van een land. Foto: linkedin.com  

PARAMARIBO - Het vraagstuk van zelfdoding of suïcide in Suriname moet meer aandacht krijgen, vindt Asha Mungra, voorzitter van de Unie van Surinaamse Vrouwen (USV). Ze komt tot de constatering dat er “bitter weinig” wordt gedaan op het gebied van preventie. “Je hoort bijna niets meer. Alles lijkt potdicht.”

Mungra, zelf arts, noemt het jaarlijkse gemiddelde aantal van 130 zelfmoordgevallen in Suriname "betreurenswaardig". Dit cijfer wordt genoemd in een persbericht van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) in verband met Wereld Suïcide Preventiedag dinsdag.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterft er elke seconde wereldwijd één persoon door zelfmoord. Rond 79 procent van gevallen van zelfdoding vindt plaats in ontwikkelingslanden; dit is volgens WHO-cijfers de tweede voornaamste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 29 jaar.

Mungra zegt dat er meerdere oorzaken zijn voor zelfmoord. "De basis is altijd dat men niet gelukkig is." Ze stelt op grond van haar eigen constatering dat er veelal een samenhang is tussen zelfmoord en de economische situatie van een land. Dat men financieel niet uitkomt is volgens haar een belangrijke oorzaak.

Het is volgens de USV-voorzitter, afgaand op de economische situatie, niet uitgesloten dat er "nog meer psychische problemen" zullen voorkomen, waardoor mensen die geestelijk niet voldoende weerstand daartegen kunnen bieden, zichzelf het leven zullen benemen. "Men raakt op een gegeven moment gefrustreerd." Het is volgens haar daarom zaak dat vroegtijdig wordt ingegrepen.

Dat het vraagstuk weinig aandacht krijgt, blijkt volgens Mungra onder meer uit de noodgedwongen sluiting van het Mind Console Centre van stichting Swarnapath in juli vorig jaar. Het centrum dat zich bezighield met suïcidepreventie is gestopt door tekort aan geld - onder meer te wijten aan het subsidiebeleid van de regering.

Het thema voor Wereld Suicide Preventiedag is 'samenwerken om zelfdoding te voorkomen'. "Dit betekent dat wij zullen moeten samenwerken om het probleem op te lossen, omdat het een algehele integrale aanpak behoeft waarbij diverse actoren betrokken zijn", stelt het PCS in zijn verklaring.

Om hieraan invulling te geven houdt het centrum op 7 oktober in samenspraak met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie een congres met als thema 'Suïcide Preventie'. Voor deze bijeenkomst worden diverse internationale sprekers uitgenodigd met expertise op het gebied van zelfmoord. Het PCS zal een voorstel doen voor een nationale aanpak voor Suriname.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina